Nacházíte se: ZŠ Lingua - O nás - Náš tým

Náš tým

Vedení školy

Ing. Blanka Ježková

 • ředitelka školy
 • kontakt: jezkova@zslingua.cz, tel: 731180789

Vystudovala jsem fakultu stavební Českého vysokého učení technického v Praze. V roce 2013 jsem absolvovala kvalifikační studium pro ředitele škol. Dokončila jsem studium pedagogických věd na Univerzitě Jana Evengelisty Purkyně. Složila jsem Cambridge Advanced Certificate in English (CAE).

V průběhu studií jsem v rámci brigád pracovala jako delegátka pro děti při výjezdech do Velké Británie, instruktorka školního snowboardingu a lyžování na lyžařských pobytech školy Lingua Universal a jako pomocná síla na dětských táborech skautského oddílu Litoměřice.

Ke škole Lingua Universal mám osobní vztah, neboť jsem v minulosti byla její žákyní. Je úžasné vidět obrovský pokrok, který škola za tu dobu udělala a jak se postupně vylepšovala. Ve volném čase si nejlépe odpočinu při sportu či četbou dobré knihy. 

Oblíbený citát: "Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada sice vaše problémy nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít." (J.Werich)

 

Mgr. Irena Tvrzníková

 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň
 • učitelka českého jazyka a občanské výchovy
 • výchovný poradce pro volbu povolání
 • vedoucí školní knihovny
  • kontakt: tvrznikova@zslingua.cz, 735751835

S dětmi pracuji od svých 16 let a přes 20 let jsem ve školství jako učitelka českého jazyka a výchovy k občanství. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem. Moje práce mě naplňuje a tato škola je moje druhá rodina, pondělní ráno není pro mě deprimující představou pracovního týdne. Často ani nesleduji, kdy začínají prázdniny.

Mám kolem sebe ráda hodně lidí a ráda se směji. Od sebe i od dětí požaduji kázeň a důslednost, neboť jedině tak můžeme podávat kvalitní výsledky. Mým cílem je vložit do dětí nejen školní vědomosti, ale i je připravit na život v oblasti vztahů, chování, vystupování. Zastávám tezi – nejdřív povinnost, potom zábava. 

 

Mgr. Hana Ženklová

 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň
 • učitelka 1. stupně ZŠ
 • speciální pedagog
 • logoped
 • kontakt: zenklova@zslingua.cz, tel: 735751836

Vystudovala jsem učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací HV na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem a  speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě TU v Liberci. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsem absolvovala kurzy: Splývavé čtení, Činnostní učení ve výuce, Kurz instruktorů školního lyžování, Zdravotník zotavovacích akcí, Rozvoj lektorských a mentorských dovedností pedagogů, Profesní průprava zástupců ředitele a další.

Motto: „S úsměvem jde všechno líp“.

 

Mgr. Simona Aichlerová

 • učitelka 1. stupně ZŠ
 • předsedkyně školské rady
 • kontakt: aichlerova@zslingua.cz, tel: 736670957

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Hradci Králové aprobace 1.st. + HV. Práci s dětmi se věnuji již řadu let a je pro mě velkou inspirací a výzvou. Jsem ráda, že můžu vidět jejich úsměv a pokroky, to jak získávají nové zkušenosti, vědomosti a dotvářejí si tak svou osobnost. To vše mě na mé práci těší a moc baví. V současné době mě velice naplňuje být součástí kolektivu, který se podílí na každodenní práci s dětmi a na spoluvytváření místa, ve kterém se děti cítí bezpečně. Ve svém volném čase ráda cestuji a věnuji se sborovému zpěvu.

 

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Ivana Brožková 

 • učitelka anglického jazyka a výtvarné výchovy
 • kontakt: brozkova@zslingua.cz

 

Mgr. Kateřina Čechová

 • učitelka anglického jazyka
 • kontakt: k.cechova@zslingua.cz

Studuji pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se zaměřením na společenské vědy a historii. Zároveň jsem absolvovala mnoho seminářů zaměřených na výuku anglického jazyka. mimo jiné:

 • Teaching Knowledge Test (Cambridge English Teaching Qualification)
 • Škola bez hranic (workhop – Inovativní metody ve výuce cizích jazyků)
 • seminář: Anglická gramatika hrou
 • seminář: Hry ve výuce cizích jazyků smysluplně
 • Pronunciation and Phonology aneb Výslovnost je třeba pěstovat


Mgr. Věra Gajdošová

 • učitelka biologie, chemie a zeměpisu
 • kontakt: gajdosova@zslingua.cz

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se zaměřením na učitelství biologie a fyziky pro střední školy. Na katedře fyziky této univerzity jsem krátce působila jako odborný asistent didakticky zaměřených předmětů. V průběhu studia i po jeho ukončení jsem se účastnila velkého množství přednášek a kurzů zaměřených především na didaktiku fyziky, systematickou a molekulární biologii a vývojovou psychologii. 


Relaxací je pro mě vícedenní pěší turistika s rodinou nejčastěji po kopcích České republiky a Slovenska, dále divadlo, hudba, čtení knih a pití kvalitních sypaných čajů.

Oblíbený citát:"Neexistuje jiná rozumná forma výchovy než být příkladem. Nelze-li jinak, aspoň odstrašujícím." (Albert Einstein)

 

Mgr. Gabriela Hamerská

 • vedoucí výuky německého jazyka
 • učitelka německého jazyka
 • kontakt: hamerska@zslingua.cz, tel: 603552723

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor učitelství pro 1. stupeň, složila jsem Všeobecnou státní zkoušku z německého jazyka. Studovala jsem učitelství pro 2. stupeň, obor český jazyk – německý jazyk. V rámci dalšího osobního rozvoje jsem absolvovala řadu kurzů a seminářů: např. Škola hrou, Kurz instruktorů školního vzdělávání, Kurz pro metodiky protidrogové prevence a sociálně patologických jevů, Hry ve výuce cizích jazyků smysluplně a další. Certifikovaná zkoušející pro mezinárodně uznávané zkoušky Goethe Zertifikat A1, A2 /Fit in Deutsch 1, Fit in Deutsch 2/

Práce s dětmi ve škole i mimo ni mě naplňuje a bonusem v mém zaměstnání je pro mě to, že mohu být součástí prima kolektivu. Volný čas trávím nejraději se svou rodinou a přáteli, při sportovních aktivitách.

„Šťastný je ten, kdo se při západu slunce těší z vycházejících hvězd“  (W. Shakespeare)

 

Mgr. Lenka Reinhartová

 • učitelka německého jazyka
 • kontakt: hrabankova@zslingua.cz

 

Alena Hrnčířová

 • vedoucí výuky anglického jazyka
 • kontakt: hrncirova@zslingua.cz, tel: 735751842

Učím anglický jazyk již 25 let a je to můj koníček. Mám středoškolské pedagogické vzdělání. Pracovala jsem několik let pro cestovní kancelář, cestovala po světě, a získala tak mnoho zkušeností, jak využívat angličtinu v praktickém životě.

Mám bohaté zkušenosti s výukou těch nejmenších předškoláčků až po dospělé studenty, kteří se připravují k maturitě. Zabývám se také přípravami na okresní kolo olympiády v AJ. Při svých hodinách učím své žáky konverzovat o běžných tématech, vysvětluji jim, jak se vypořádat s gramatikou a snažím se vést výuku zábavně. Připravuji žáky na zkoušky KET /úrovně A2 -B1/od univerzity Cambridge, které každý rok  pořádá Britská rada v Praze.

 

Bc. Ondřej Hříbal

 • učitel tělesné výchovy
 • kontakt: hribal@zslingua.cz

 

Mgr. Alice Chovancová - na mateřské dovolené od 2014

 • učitelka matematiky a fyziky
 • kontakt: chovancova@zslingua.cz

 

Bc. Jaroslav Ježek

 • učitel tělesné výchovy a počítačů
 • koordinátor ICT
 • kontakt: jezek@zslingua.cz
 • Vystudoval jsem Informatiku a tělesnou výchovu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jsem instruktorem školního lyžování.  Mám třídu C trenérství ledního hokeje.

Ve volném čase hraji florbal za ASK Lovosice (divize A), hokejbal (2. národní hokejbalová liga) a lední hokej.

 

Mgr. Danuše Kvapilová Fryčová

 • učitelka 1. stupně ZŠ
 • metodik prevence
 • kontakt: frycova@zslingua.cz, tel: 735751837

Vystudovala jsem Pedagogickou fakutu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem obor učitelství 1. stupeň ZŠ. Absolvovala jsem program jazykové přípravy k výuce NJ na 1.st. ZŠ. V současné době studuji Metodika prevence při Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a VFN  Adiktologie v Praze.

Oblíbené citáty: " Non schoale sed vitae discimus. - Neučíme se pro školu, ale pro život."(Seneca)
                            " Hra je radost. Učení při hře jest radostné učení." (J. A. Komenský)

 

Bc. Annemarie Kuřeová

 • učitelka německého jazyka
 • kontakt: kureova@zslingua.cz

seminář: Efektivita ve vyučování a v přípravě na hodiny NJ

Český a německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Univerzita J. E. Purkyně), půlroční stáž: Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald, účast na letní jazykové škole Sommerkolleg Budweis 2015 – téma „Komunikace“.

 

Mgr. Jitka Modrová

 • učitelka 1. stupně ZŠ
 • výchovný poradce
 • kontakt: modrova@zslingua.cz, tel: 735751839

Vystudovala jsem PF UJEP obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Vykonala jsem základní státní zkoušku z anglického jazyka a absolvovala jsem program jazykové a metodické přípravy k výuce anglického jazyka na ZŠ. Při FF UK v Praze jsem absolvovala akreditovaný kurz pro výchovné poradenství.

Další vzdělávací kurzy: logopedická prevence, splývavé čtení, činnostní učení v ČJ a PRV, rozvoj matematického myšlení v primárním a preprimárním vzdělávání, instruktorský kurz (lyžování) . Kromě výše uvedených kurzů se zúčastňuje mnoha seminářů zaměřených na hudební a tělesnou výchovu.

Oblíbený citát: "Člověk, který se směje, je jako baterka, která se nabíjí." (Miroslav Horníček) 

 

Mgr. Jana Šestáková - na mateřské dovolené od 2016

 • učitelka fyziky a počítačů
 • správce počítačové sítě
 • kontakt: sestakova@zslingua.cz

Vystudovala jsem Učitelství matematiky a fyziky pro střední školy na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V současné době dokončuji doktorské studium Didaktiky fyziky na Univerzitě Karlově v Praze. Výuka na základní škole je mým koníčkem, baví mě s dětmi bádat a objevovat svět, ve kterém žijeme prostřednictvím fyzikálních pokusů. 

Zájmy: Pletení z pedigu, puzzle, procházky lesem, Francie, černý čaj, povídání s přáteli, ležení u moře, stavění sněhuláka, zpívání u ohně, pouštění draka, práce s lidmi, řízení auta.

 

Mgr. Věra Vodičková

 • učitelka 1. stupně ZŠ
 • kontakt: vodickova@zslingua.cz, tel: 735751840

Jsem absolventkou pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na hudební výchovu. Později jsem si rozšířila kvalifikaci o certifikát pro výuku angličtiny na 1. stupni.

Mám zájem o technické předměty, tj. matematiku a logické úlohy s ní spojené, IT techniku pro využití na školách. V soukromí se ráda věnuji turistice: na kole, na běžkách i na horských túrách.

Mívala jsem pocit, že svěřeným dětem ze sebe stále něco dávám a přináší mi to jen únavu a vyčerpání. Dnes vím, že od nich naopak mnohem víc dostávám – životní elán, nezdolný optimismus a upřímné přátelství.

 

Mgr. Klára Kacarová

 • učitelka 1. stupně ZŠ
 • učitelka hudební výchovy
 • kontakt: kacarova@zslingua.cz, tel: 735751844

Vystudovala jsem učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UJEP V Ústí nad Labem. Věnuji se hudební výchově, ať už formou vzdělávání či formou zábavy. Absolvovala jsem vzdělávací kurz Letní dílna hudební výchovy Liberec.

Motto: "Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo toho víš."

 

Pedagogičtí pracovníci mateřské školy a školní družiny

Eva Hofbauerová

 • vychovatelka školní družiny
 • asistentka pedagoga
 • kontakt: hofbaurerova@zslingua.cz

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu J. H. Pestalozziho v Litoměřicích obor vychovatelství. Absolvovala jsem akreditovaný kurz pro asistenty pedagoga pod záštitou NÚV v Praze.

 

Vladimíra Kubíková

 • vedoucí školní družiny
 • asistentka pedagoga
 • kontakt: kubikova@zslingua.cz, tel: 735751838

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu J. H. Pestalozziho v Litoměřicích obor vychovatelství, Nástavbový kurz speciální pedagogiky - UJEP Ústí nad Labem. Práci vychovatelky ŠD jsem si vybrala proto, že mne práce s dětmi baví a k dětem mám velice kladný vztah. Mou oblíbenou činností je výtvarná výchova a ruční práce.

Řídím se heslem: S úsměvem jde všechno líp.

 

Markéta Tichá

 • vychovatelka školní družiny
 • asistentka pedagoga
 • kontakt: ticha@zslingua.cz, tel: 735751843

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu J. H. Pestalozziho v Litoměřicích obor výchovná a humanitární činnost-sociálně výchovná činnost. Absolvovala jsem akreditovaný kruz pro asistenty pedagoga pod záštitou NÚV v Praze.

Svůj volný čas trávím nejraději v kruhu rodiny a přátel. Novou energii čerpám při zpěvu, procházkách v přírodě či památkách. Ráda navštívím kino, divadlo, koncerty, hokejové zápasy, nenechám si ujít ani televizní přenos závodu F1.

Oblíbený citát: "Málo myslíme na to, co máme, ale vždy na to, co nám chybí."

 

Simona Sokolová

 •  asistent pedagoga

 

Mgr. Stanislava Ptáčková

 • vedoucí mateřské školy
 • učitelka oddělení Sovička
 • kontakt: ptackova@zslingua.cz, tel: 736670956

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu J. H. Pestalozziho v Litoměřicích obor vychovatelství. Na Pedagogické fakultě UJEP Ústí nad Labem jsem studovala obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsem absolvovala mnoho kurzů, například: Logopedická prevence, Školní zralost - aspekty sociální a emoční, Činnostní učení ve výuce ČJ v 1. ročníku, Využití sopránové zobcové flétny v MŠ, Učební styly žáků, Semináře zaměřené na výtvarné techniky, tělesnou a hudebně - pohybovou výchovu.

Motto: "Děti si Vás nebudou pamatovat pro materiální věci, které jste jim poskytli, ale pro pocit, že je máte rádi".

 

Petra Mašíková

 • učitelka mateřské školy - vedoucí oddělení Puštíci
 • kontakt: masikova@zslingua.cz, tel: 735751841

Vystudovala jsem : Soukromou střední odbornou školu 1. KŠPA - Podnikatelská administrativa,  Střední pedagogickou školu J.M.PESTALOZZIHO Litoměřice - Předškolní pedagogika, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta - Vychovatelství - pedagog volného času. Nyní studuji 2. ročník Sociální pedagogiky. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsem absolvovala mnoho kurzů, například Rozvoj grafomotoriky v MŠ, Kurz instruktorů školního lyžování, Škola a rodina - komunikace v pedagogické praxi, Kurz hlavního vedoucího dětského tábora, Kapradí ekologická výchova v MŠ.

 

Rychlý kontakt
 • LINGUA UNIVERSAL
 • telefon: 416 733 690, 739 036 333
 • e-mail: info@zslingua.cz
 • datová schránka: 3vnipkd
 • bankovní účet: KB 19-5908910277/0100
VEDENÍ ŠKOLY:
 • ředitelka: Ing. Blanka Fránová Ježková
 • statutární zástupce: Mgr. Blanka Ježková
 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Hana Ženklová
 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • ekonom/daňový poradce: Ing. Lucie Budajová
 • sekretářka: Kateřina Buková, Ing. Martina Suchánková
 • správce školy: Markéta Blínová