Nacházíte se: ZŠ Lingua - Aktuality - Obhajoby absolventských prací

Aktuálně


Obhajoby absolventských prací

Od letošního školního roku se upravila pravidla pro zpracování a vyhodnocení. Novinkou bylo prodloužení časového limitu – přihláška se podávala již v červnu, žáci mohli získávat materiál a zpracovávat ho až do listopadu. Dále při hodnocení kladla komise důraz na vlastní přínos práce vycházející z praktické činnosti žáka a z vlastní zkušenosti. Výběr témat byl jako každý rok různorodý – příroda, zvířata, dějiny...

Většina žáků úspěšně obhájila. Dokázali, že umí vystupovat, mají patřičnou slovní zásobu a samozřejmě zájem o zvolené téma a jeho znalost.

Mrzí nás, že letos poprvé tři žáci přistoupili k úkolu nezodpovědně a nedostatečně se připravili.

Úspěšným žákům GRATULUJEME !!!

Vloženo dne: 25.1.2018|

Zpět

Rychlý kontakt
 • LINGUA UNIVERSAL
 • telefon: 416 733 690
 • fax: 416 732 526
 • e-mail: info@zslingua.cz
 • bankovní účet: KB 19-5908910277/0100
VEDENÍ ŠKOLY:
 • ředitelka: Ing. Blanka Fránová Ježková
 • statutární zástupce: Mgr. Blanka Ježková
 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Hana Ženklová
 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • ekonom/daňový poradce: Pavel Hrstka
 • sekretářka: Ing. Martina Suchánková
 • správce školy: Markéta Blínová