Nacházíte se: ZŠ Lingua - Aktuality - Kritéria a jejich ohodnocení pro zápisy do ZŠ školní rok 2019/2020

Aktuálně


Kritéria a jejich ohodnocení pro zápisy do ZŠ školní rok 2019/2020

Ředitelka ZŠ stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Litoměřice, v případě, kdy počet žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu počtu dětí pro třídu.

Při přijímání dětí do základní školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

Kritérium 1: Účast v MŠ 1

Kritérium 2: Účast na Kroužku předškoláka 1

Kritérium 3: Vztah rodiny ke škole (sourozenec, oboustranně dobrá zkušenost) 3

Kritérium 4: Průběh zápisu 3

Vloženo dne: 3.4.2019|

Zpět

Rychlý kontakt
 • LINGUA UNIVERSAL
 • telefon: 416 733 690, 739 036 333
 • e-mail: info@zslingua.cz
 • datová schránka: 3vnipkd
 • bankovní účet: KB 19-5908910277/0100
VEDENÍ ŠKOLY:
 • ředitelka: Ing. Blanka Ježková
 • statutární zástupce: Mgr. Blanka Ježková
 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Hana Ženklová
 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • ekonom/daňový poradce: Ing. Lucie Budajová
 • sekretářka: Kateřina Buková, Ing. Martina Suchánková
 • správce školy: Markéta Blínová