Nacházíte se: ZŠ Lingua - Aktuality - „Live Classes“ - netradiční výuka angličtiny

Aktuálně


„Live Classes“ - netradiční výuka angličtiny

Naše škola se ve spolupráci s organizací Pearson a BBC zapojila do mezinárodního projektu „Live Classes“.

Jedná se o tzv. „živou výuku anglického jazyka“s rodilým mluvčím přes internet.

Žáci mohou slyšet a zároveň vidět učitele /rodilého mluvčího/ na interaktivní tabuli, komunikovat

přes mikrofon, plnit úkoly na tzv.„worksheets“ a vidět i slyšet žáky ze škol z jiných zemí. Učitel z naší

školy připraví žáky na tuto hodinu a jeho role je monitorovat, pomáhat, vysvětlovat a povzbuzovat

žáky ke komunikaci.

Tématem 1. hodiny byla škola, země, národnosti a nestandartní výuka na školách. Do projektu bylo

zapojeno 7 škol. My jsme si povídali s žáky ze školy v Libanonu.

Měla jsem trochu obavy, že virtuální prostředí v souladu s používáním cizího jazyka,

komunikací s cizím učitelem a neznámými žáky bude dělat našim žákům problémy, ale realita byla

úplně jiná. Dětem se to moc líbilo, výuka probíhala netradičním způsobem, mohli se dozvědět

jaké je to na jiných školách ve světě a myslím, že je to bude motivovat k dalšímu studiu cizího

jazyka.

V dubnu a květnu proběhnou další hodiny výuky „Live Classes“, kterých se budou moci zúčastnit

i žáci  z jiných tříd.

 

 

                                                                       

Vloženo dne: 9.4.2019|

Zpět

Rychlý kontakt
 • LINGUA UNIVERSAL
 • telefon: 416 733 690, 739 036 333
 • e-mail: info@zslingua.cz
 • datová schránka: 3vnipkd
 • bankovní účet: KB 19-5908910277/0100
VEDENÍ ŠKOLY:
 • ředitelka: Ing. Blanka Ježková
 • statutární zástupce: Mgr. Blanka Ježková
 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Hana Ženklová
 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • ekonom/daňový poradce: Ing. Lucie Budajová
 • sekretářka: Kateřina Buková, Ing. Martina Suchánková
 • správce školy: Markéta Blínová