Nacházíte se: ZŠ Lingua - Školní družina

Školní družina

Školní družina při naší škole má tři oddělení, v nichž pracují tři vychovatelky, které zajišťují výchovně vzdělávací činnost. Blízce spolupracují s rodiči a třídními učiteli.

Oddělení družiny:

 • 1. oddělení  - 2. a 4. třída - Eva Hofbauerová
 • 2. oddělení - 1.B a 3. třída - Vladimíra Kubíková
 • 3. oddělení - 1.A a 5. třída - Markéta Tichá

Školní družinu navštěvují žáci první až čtvrté třídy a někteří dojíždějící žáci páté třídy. Dále také žáci, kteří navštěvují zájmové kroužky. Prostory školní družiny se nacházejí ve druhém a třetím patře budovy.
V ranní družině se děti věnují individuální činnosti podle vlastního zájmu či dle nabídky paní vychovatelky. V odpolední družině si děti, které nenavštěvují kroužek, mohou vybrat z připravených aktivit jednotlivých oddělení.

Nabízíme mnoho aktivit rozvíjející všechny stránky dětské osobnosti . Věnujeme se výchově dopravní, přírodovědné, společenské, turistice a sportu, zpíváme, hrajeme hry (smyslové hry, hry na rozvoj paměti a pozornosti, fantazie, slovní zásoby...) hrajeme si na divadlo, ale také se učíme řešit vztahy v sociální skupině. Cílem výchovy ve školní družině je vzájemné respektování a dodržování pravidel, které si děti samy vytvářejí a zodpovědnost za své chování.

Program školní družiny je inspirativní, pestrý a námětově bohatý. Pravidelné akce všech oddělení jsou – Loučení s létem, Drakiáda, Halloween, Mikulášská besídka a čertovské diskohrátky, Vánoční besídka, Karneval, Den účesů, Vítání jara, Olympiáda netradičních sporů, Rej čarodějnic, Den dětí, Po stopách K.H.Máchy.

Školní družina je v provozu od 6:15 do 7:40 , poté od 11:40 do 16:30.

Rychlý kontakt
 • LINGUA UNIVERSAL
 • telefon: 416 733 690
 • fax: 416 732 526
 • e-mail: info@zslingua.cz
 • bankovní účet: KB 19-5908910277/0100
VEDENÍ ŠKOLY:
 • ředitelka: Ing. Blanka Fránová Ježková
 • statutární zástupce: Mgr. Blanka Ježková
 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Hana Ženklová
 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • ekonom/daňový poradce: Pavel Hrstka
 • sekretářka: Ing. Martina Suchánková
 • správce školy: Markéta Blínová