Nacházíte se: ZŠ Lingua - Týdenní plán - 3. TŘÍDA – Mgr. Věra VODIČKOVÁ

3. TŘÍDA – Mgr. Věra VODIČKOVÁ

Rozvrh:

Týden 23. - 25.10.

V po. 23.10. máme jen ČJ a A/N, další hodina je přednáška Prevence šikany, krátké čtení (do 11:10) pouze se čtenářskými deniky a PLAVÁNÍ!!!

V úterý 24.10. odjíždějí němčináři do Pirny a Drážďan. Ostatní mají rozvrh ČJ, AJ, Mat. a podzimní prvouka v přírodě.

Ve středu 25.10. ČJ, přednáška První pomoc, M, HV, PRV !

Podzimí prázdniny 26. - 27.10. přinesou jen několik úkolů k opakování násobilky a nácviku vyjmenovaných slov po B.

Kontrola čtenářských deníků 30. a 31.10. ( ti, kteří ještě neodevzdali)..

Informace z rodičovské schůzky

 • Problematické parkovaní a pohyb vozidel na školním dvoře. Upozorňujeme na bezpečnost!
 • Koncem září bude dokončena rekonstrukce Palachovy – Sovovy ulice – 2 parkovací místa na dočasné stání.
 • M. Blínová - správce, pokud není u šaten, je ve školičkách a vydává svačiny/obědy. V 9:30-10:00 h je v bufetu.
 • Sešity pro nemocné děti budu nechávat v šatně v popsaných skříňkách.
 • Dodržujte časy vyzvedávání dětí z ŠD
 • Mléko a ovoce do škol bude pravidelně pro všechny žáky
 • Tzv. pamlsková vyhláška omezila sortiment bufetu
 • Sledujte informace o vyučování a domácích úkolech na skolaonline.cz a zslingua.cz. Děti by si měly věci kolem přípravy do školy už organizovat samy.
 • Přihlášení na kroužek doučování je závazné. Respektujte prosím čas v út. 13 – 3:45 ve školním klubu v přízemí školy.
 • Přihlašujte děti na zimní ozdravný pobyt na lyžích
 • Příští schůzka bude v neformálním prostředí (minipivovar Labuť) v út. 21.11. v 17 hodin

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji všem, kteří nám pomáhají. Hned několik rodin nám věnovalo kancelářský papír. Děkuji rodičům Erika Pospíšila za hry na přestávky.

 PLATBY

Plaťte prosím během října třídní fond 252 Kč a platbu za pracovní sešity 348 Kč. Fond nám sice vydrží asi jen do pololetí, ale jeho největší část jde na návštěvu divadla. Celkem tedy 600 Kč. (Peníze prosím platit ve třídě, tř. fond si spravuji sama.)

(Loňskou zprávu za hospodaření s tř. fondem jsem dávala k nahlédnutí na schůzce ve třídě. Zbylo sice 211 Kč, ale hned jsme museli zaplatit doplatek 400 Kč za autobus do Srdova.)

Platby za pracovní sešity v tomto školním roce:

Český jazyk   1.díl

39

Český jazyk   2.díl

39

Prvouka

72

Procvičujeme vyjm. slova

30

Procvičujeme slovní druhy

30

Matematika PS 1. díl

69

Matematika PS 2. díl

69

 

348

Mimočítanková četba:

Kontrola čtenářských deníků začíná v od 16.10. do 31.10. Další tituly, které budeme číst společně: Tatínku, ta se ti povedla, Děti z Bullerbynu.

Příklady knih pro letošní rok jsou uvedené v seznamu. Počítám, že každé dítě během roku přečte 5 - 8 knih. Některé budeme číst společně, tak jak tomu bylo v minulém roce. První letošní kontrola čtenářských deníků bude na konci října. Více si můžeme domluvit na třídní schůzce.

  http://www.chmelkova.cz/web_skolicka/cestina.html

   http://skolakov.webnode.cz/                                                  http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/

 

Rychlý kontakt
 • LINGUA UNIVERSAL
 • telefon: 416 733 690
 • fax: 416 732 526
 • e-mail: info@zslingua.cz
 • bankovní účet: KB 19-5908910277/0100
VEDENÍ ŠKOLY:
 • ředitelka: Ing. Blanka Fránová Ježková
 • statutární zástupce: Mgr. Blanka Ježková
 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Hana Ženklová
 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • ekonom/daňový poradce: Pavel Hrstka
 • sekretářka: Ing. Martina Suchánková
 • správce školy: Markéta Blínová