Nacházíte se: ZŠ Lingua - Týdenní plán - 5. TŘÍDA - Mgr. Jarmila VOŠAHLÍKOVÁ

5. TŘÍDA - Mgr. Jarmila VOŠAHLÍKOVÁ

Rozvrh 5. třídy                                                                                                     

Září

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku, seznámení se Školním řádem a BOZP

2. 9. Třídnická hodina 

6. 6. Preventivní akce - Den s policií

11. 9. Celodenní vlastivědný výlet do Prahy

18. 9.  Společná třídní schůzka od 17 hod. 

21. 9. Zahájení malého projektu třídy "Podzim" - mezipředmětové vztahy

26. 9. Světový den jazyků - soutěže v jazykové škole. Pozdrav třídy: NIHAO. NIHAO MA?

 

Říjen

3. 10. Preventivní akce - přednáška Kyberšikana

10. 10. Preventivní akce - IZS Tvůj ochránce

17. 10. Přednáška pro rodiče a prarodiče "Život na talíři" od 17 hod.

18. 10. Přednáška o zdravé svačině - Zdravá 5

19. 10. Preventivní akce - přednáška Stalking

19. 10. Školní ples v Kolibě

24. 10. Preventivní akce PPP Šikana

24. 10. Třídnická hodina

29. - 30. Podzimní prázdniny

31. 10. Halloween ve třídě

 

Listopad

12. 11. Projekt "Čeština hravě" - 8:00 - 12:35

20. 11.  Společná a individuální třídní schůzka od 17 hod. 

21. 11. Vzpoura úrazům - preventivní přednáška od 8:55

29. 11. Přednáška pro rodiče žáků - Výchova dětí v době mobilní - od 17 hod. - pro nemoc zrušeno

 

 

Prosinec

3. 12. Bruslení

5. 12. Mikulášská nadílka

17. 12. Vánoční besídka tříd - veřejné vystoupení, cena 100 Kč

20. 12. Vánoční besídka třídy

21. 12. Ředitelské volno, od 22. 12. vánoční prázdniny

Rychlý kontakt
 • LINGUA UNIVERSAL
 • telefon: 416 733 690, 739 036 333
 • e-mail: info@zslingua.cz
 • datová schránka: 3vnipkd
 • bankovní účet: KB 19-5908910277/0100
VEDENÍ ŠKOLY:
 • ředitelka: Ing. Blanka Ježková
 • statutární zástupce: Mgr. Blanka Ježková
 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Hana Ženklová
 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • ekonom/daňový poradce: Ing. Lucie Budajová
 • sekretářka: Kateřina Buková, Ing. Martina Suchánková
 • správce školy: Markéta Blínová