Nacházíte se:  »  ZŠ a MŠ LINGUA UNIVERSAL  »  Moderní výuka

Moderní výuka

Během výuky se snažíme používat různé pedagogické postupy pro její zpestření, využíváme také různé typy pomůcek. Některé z nich jsou použitelné i v domácím prostředí, některé tyto pomůcky si i sami vyrábíme nebo do jejich výroby zapojujeme žáky naší školy v rámci výuky.

Anglický jazyk:

Deskové hry, interaktivní výukové programy, Quizlet - elektronická databáze slovíček tvořená na míru výuce v jednotlivých třídách, obrázkové karty, maňásci pro nejmenší atd. Z projektu OPVVV Smysluplná výuka škola pořídila 20 tabletů, Bee boty, a mnoho interaktivních programů.

 • Orchard toys: Firma z Velké Británie, která má ve výrobě výukových her více jak čtyřicetiletou tradici
 • PJE Games: Česká firma
 • Lingua Ludus : Jazykový projekt, který se zabývá  vytvářením her pro výuku cizích jazyků, které jsou postaveny na principech zážitkové a Montessori pedagogiky
 • Silicom - multimédia interaktivní programy
 • Terasoft - interaktivní programy
 • Usborne publishing - anglické knihy do výuky

 

Německý jazyk: 

Deskové hry, interaktivní výukové programy, Quizlet - elektronická databáze slovíček tvořená na míru výuce v jednotlivých třídách, obrázkové karty, maňásci pro nejmenší atd.

 • Brainbox: svět v kostce německá verze
 • Eli: deskové hry s německou tématikou
 • Německé časopisy s aktuálními články: Hurra, Freundschaft

Matematika, Fyzika, Přírodopis

 • interaktivní tabule - využívání vlastních DUMů a z portálu RVP ZŠ, interaktivní demonstrační programy
 • kartičky, pracovní listy a další pomůcky z Tvořivé školy
 • činnostní učení
 • žáky vlastnoručně vyrobené pomůcky a měřidla
 • využití deskových her Multipolis,Oeconomica, Loggické hry (Mindog)
 • MiuČ - interaktivní učebnice od Nové školy
 • Flexibooks - elektronické učebnice a atlasy i pro žáky

Český jazyk a literatura, Výchova k občanství

Deskové hry, interaktivní výukové programy, filmy, knihy, čtenářské dílny

 • interaktivní tabule – digitální výukové programy připravené vyučujícími (DUMY), okamžitá zpětná vazba správnosti řešení, texty k probíranému učivu
 • filmy– přepis literárního díla do filmové podoby, porovnání
 • CD - pravopisná cvičení, poslech mluveného slova, nácvik projevu
 • deskové hry – logika, slovní zásoba, znalost významu slov
 • rozvíjení členářské dovednosti - projekt Čtenářské dílny – zavedení dílen čtení do výuky, školní knihovna, knižní klub (Albatros, Grada)
 • práce na počítačích – vyhledávání informací k probíranému tématu, vyhledávání významu slov
 • komunikační hry, nácvik asertivity, dramatizace životních situací

 


Zpět

Rychlý kontakt
 • LINGUA UNIVERSAL
 • telefon: 416 733 690
 • fax: 416 732 526
 • e-mail: info@zslingua.cz
 • bankovní účet: KB 19-5908910277/0100
VEDENÍ ŠKOLY:
 • ředitelka: Ing. Blanka Ježková
 • statutární zástupce: Mgr. Blanka Ježková
 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Hana Ženklová
 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • ekonom/daňový poradce: Kateřina Buková
 • sekretářka: Kateřina Buková, Ing. Martina Suchánková
 • správce školy: Markéta Blínová