Nacházíte se:  »  ZŠ a MŠ LINGUA UNIVERSAL  »  Náš tým

Náš tým

Vedení školy

Ing. Blanka Ježková

 • ředitelka školy
 • kontakt: jezkova@zslingua.cz, tel: 731180789

Vystudovala jsem fakultu stavební Českého vysokého učení technického v Praze. V roce 2013 jsem absolvovala kvalifikační studium pro ředitele škol. Dokončila jsem studium pedagogických věd na Univerzitě Jana Evengelisty Purkyně. Složila jsem Cambridge Advanced Certificate in English (CAE).

V průběhu studií jsem v rámci brigád pracovala jako delegátka pro děti při výjezdech do Velké Británie, instruktorka školního snowboardingu a lyžování na lyžařských pobytech školy Lingua Universal a jako pomocná síla na dětských táborech skautského oddílu Litoměřice.

Ke škole Lingua Universal mám osobní vztah, neboť jsem v minulosti byla její žákyní. Je úžasné vidět obrovský pokrok, který škola za tu dobu udělala a jak se postupně vylepšovala. Ve volném čase si nejlépe odpočinu při sportu či četbou dobré knihy. 

Oblíbený citát: "Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada sice vaše problémy nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít." (J.Werich)

 

Mgr. Irena Tvrzníková

 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň
 • učitelka českého jazyka a občanské výchovy
 • výchovný poradce pro volbu povolání
 • vedoucí školní knihovny
  •                              kontakt: tvrznikova@zslingua.cz, 735751835

 

Mgr. Hana Ženklová

 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň
 • učitelka 1. stupně ZŠ
 • speciální pedagog
 • logoped
 • kontakt: zenklova@zslingua.cz, tel: 735751836

 

Mgr. Jaroslav Ježek

 • zástuce ředitelky pro mateřskou školu
 • učitel na 2. stupni - matematika, tělesná výchova a počítače
 • koordinátor ICT
 • kontakt: jezek@zslingua.cz
 • Vystudoval jsem Informatiku a tělesnou výchovu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad

  Oblíbené citáty:  " Hra je radost. Učení při hře jest radostné učení." (J. A. Komenský)

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Simona Aichlerová

 • učitelka 1. stupně ZŠ
 • předsedkyně školské rady
 • kontakt: aichlerova@zslingua.cz, tel: 736670957

 

 

Mgr. Ivana Brožková 

 • učitelka anglického jazyka a výtvarné výchovy
 • kontakt: brozkova@zslingua.cz

 

Mgr. Stanislava Ptáčková

 • učitelka na 1. stupni ZŠ
 • kontakt: ptackova@zslingua.cz, tel: 736670956

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu J. H. Pestalozziho v Litoměřicích obor vychovatelství. Na Pedagogické fakultě UJEP Ústí nad Labem jsem studovala obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsem absolvovala mnoho kurzů, například: Logopedická prevence, Školní zralost - aspekty sociální a emoční, Činnostní učení ve výuce ČJ v 1. ročníku, Využití sopránové zobcové flétny v MŠ, Učební styly žáků, Semináře zaměřené na výtvarné techniky, tělesnou a hudebně - pohybovou výchovu.

Motto: "Děti si Vás nebudou pamatovat pro materiální věci, které jste jim poskytli, ale pro pocit, že je máte rádi".


Mgr. Věra Gajdošová      na mateřské dovolené 

 • učitelka matematiky a fyziky
 • kontakt: gajdosova@zslingua.cz

 • učitelka biologie, chemie a zeměpisu
 • v současné době na MD

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se zaměřením na učitelství biologie a fyziky pro střední školy. Na katedře fyziky této univerzity jsem krátce působila jako odborný asistent didakticky zaměřených předmětů. V průběhu studia i po jeho ukončení jsem se účastnila velkého množství přednášek a kurzů zaměřených především na didaktiku fyziky, systematickou a molekulární biologii a vývojovou psychologii. 


Relaxací je pro mě vícedenní pěší turistika s rodinou nejčastěji po kopcích České republiky a Slovenska, dále divadlo, hudba, čtení knih a pití kvalitních sypaných čajů.

Oblíbený citát:"Neexistuje jiná rozumná forma výchovy než být příkladem. Nelze-li jinak, aspoň odstrašujícím." (Albert Einstein)

 

Mgr. Gabriela Hamerská

 • vedoucí výuky německého jazyka
 • učitelka německého jazyka
 • kontakt: hamerska@zslingua.cz, tel: 603552723

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor učitelství pro 1. stupeň, složila jsem Všeobecnou státní zkoušku z německého jazyka. Studovala jsem učitelství pro 2. stupeň, obor český jazyk – německý jazyk. V rámci dalšího osobního rozvoje jsem absolvovala řadu kurzů a seminářů: např. Škola hrou, Kurz instruktorů školního vzdělávání, Kurz pro metodiky protidrogové prevence a sociálně patologických jevů, Hry ve výuce cizích jazyků smysluplně a další. Certifikovaná zkoušející pro mezinárodně uznávané zkoušky Goethe Zertifikat A1, A2 /Fit in Deutsch 1, Fit in Deutsch 2/

Práce s dětmi ve škole i mimo ni mě naplňuje a bonusem v mém zaměstnání je pro mě to, že mohu být součástí prima kolektivu. Volný čas trávím nejraději se svou rodinou a přáteli, při sportovních aktivitách.

„Šťastný je ten, kdo se při západu slunce těší z vycházejících hvězd“  (W. Shakespeare)

 

Mgr. Lenka Reinhartová

 • učitelka německého jazyka
 • kontakt: hrabankova@zslingua.cz

 

Alena Hrnčířová

 • vedoucí výuky anglického jazyka
 • kontakt: hrncirova@zslingua.cz, tel: 735751842

Učím anglický jazyk již 25 let a je to můj koníček. Pracovala jsem několik let pro cestovní kancelář, cestovala po světě, a získala tak mnoho zkušeností, jak využívat angličtinu v praktickém životě.

Mám zkušenosti s výukou AJ od nejmenších předškoláčků až po dospělé studenty, kteří se připravují k maturitě. Při výuce kladu důraz zejména na konverzaci a gramatiku se snažím dětem vysvětlovat srozumitelně a zábavně. Připravuji žáky na zkoušky KET /úrovně A2 -B1/od univerzity Cambridge, které každý rok pořádá Britská rada v Praze.

 

Mgr. Ondřej Hříbal

 • učitel na 2. stupni - zeměpis, dějepis, tělesná výchova
 • metodik prevence
 • kontakt: hribal@zslingua.cz, tel. 703143531

 

 

Mgr. Annemarie Kuřeová

 • učitelka německého jazyka
 • kontakt: kureova@zslingua.cz

seminář: Efektivita ve vyučování a v přípravě na hodiny NJ

Český a německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Univerzita J. E. Purkyně), půlroční stáž: Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald, účast na letní jazykové škole Sommerkolleg Budweis 2015 – téma „Komunikace“.

 

Mgr. Věra Vodičková

 • učitelka 1. stupně ZŠ
 • kontakt: vodickova@zslingua.cz, 

 

 

Mgr. Klára Kacarová

 • učitelka 1. stupně ZŠ
 • učitelka hudební výchovy
 • logopedická asistentka
 • kontakt: kacarova@zslingua.cz, 

Vystudovala jsem učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UJEP V Ústí nad Labem. Věnuji se hudební výchově, ať už formou vzdělávání či formou zábavy. Absolvovala jsem vzdělávací kurz Letní dílna hudební výchovy Liberec.

Motto: "Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo toho víš."

 

Mgr. Jarmila Vošahlíková 

 

 •  učitelka 1. stupně ZŠ
 • výchovný poradce
 •  kontakt: vosahlikova@zslingua.cz, 735 751 837

 

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Ústí n. L., obor Učitelství 1. stupně ZŠ a Střední pedagogickou školu v Litoměřicích, obor Učitelka MŠ. Mám zkušenosti s vedením grafomotorických kurzů, dyslektických ambulantních poraden a přípravou předškoláka do školy. Jsem absolventka několika trenérských kurzů, např. jógy, zdravotního cvičení, overballů, cvičení žáků s postižením, atd.

Motto: "Nejjednodušší cvik pro zdraví a krásu je ÚSMĚV."

 

Bc. Kristýna Filousová

 • učitelka jazyků
 • kontakt: filousova@zslingua.cz

 

Mgr. Jika Chynoranská

 • učitelka 1. stupně
 • kontakt: chynoranska@zslingua.cz, tel: 735751840

Mgr. Alena Seidlová

 • učitelka 1. stupně
 • kontakt: seidlova@zslingua.cz, tel: tel: 735751844

Pedagogičtí pracovníci mateřské školy 

Petra Mašíková, DiS.

 • vedoucí mateřské školy
 • učitelka třída Puštíci
 • kontakt: masikova@zslingua.cz, tel: 735751841

Vystudovala jsem : Soukromou střední odbornou školu 1. KŠPA - Podnikatelská administrativa,  Střední pedagogickou školu J.M.PESTALOZZIHO Litoměřice - Předškolní pedagogika, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta - Vychovatelství - pedagog volného času. Nyní studuji 2. ročník Sociální pedagogiky. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsem absolvovala mnoho kurzů, například Rozvoj grafomotoriky v MŠ, Kurz instruktorů školního lyžování, Škola a rodina - komunikace v pedagogické praxi, Kurz hlavního vedoucího dětského tábora, Kapradí ekologická výchova v MŠ.

 

Veronika Růžičková

 • učitelka mateřské školy - třída Sovičky
 • kontakt: ruzickova@zslingua.cz, tel: 773510533

Nikola Štorová

 • učitelka MŠ- odpolední provoz

Pedagogičtí pracovníci školní družiny

Vladimíra Kubíková

 • vedoucí školní družiny
 • asistentka pedagoga
 • kontakt: kubikova@zslingua.cz, tel: 735751838

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu J. H. Pestalozziho v Litoměřicích obor vychovatelství, Nástavbový kurz speciální pedagogiky - UJEP Ústí nad Labem. Práci vychovatelky ŠD jsem si vybrala proto, že mne práce s dětmi baví a k dětem mám velice kladný vztah. Mou oblíbenou činností je výtvarná výchova a ruční práce.

Řídím se heslem: S úsměvem jde všechno líp.

 

Markéta Tichá

 • vychovatelka školní družiny
 • asistentka pedagoga
 • kontakt: ticha@zslingua.cz, tel: 735751843

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu J. H. Pestalozziho v Litoměřicích obor výchovná a humanitární činnost-sociálně výchovná činnost. Absolvovala jsem akreditovaný kruz pro asistenty pedagoga pod záštitou NÚV v Praze.

Svůj volný čas trávím nejraději v kruhu rodiny a přátel. Novou energii čerpám při zpěvu, procházkách v přírodě či památkách. Ráda navštívím kino, divadlo, koncerty, hokejové zápasy, nenechám si ujít ani televizní přenos závodu F1.

Oblíbený citát: "Málo myslíme na to, co máme, ale vždy na to, co nám chybí."

 

Simona Sokolová

 • vychovatelka, kontakt: tel. 730 145 009
 •  asistent pedagoga

 

 


Zpět

Rychlý kontakt
 • LINGUA UNIVERSAL
 • telefon: 416 733 690
 • fax: 416 732 526
 • e-mail: info@zslingua.cz
 • bankovní účet: KB 19-5908910277/0100
VEDENÍ ŠKOLY:
 • ředitelka: Ing. Blanka Ježková
 • statutární zástupce: Mgr. Blanka Ježková
 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Hana Ženklová
 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • ekonom/daňový poradce: Kateřina Buková
 • sekretářka: Kateřina Buková, Ing. Martina Suchánková
 • správce školy: Markéta Blínová