Nacházíte se:  »  ZŠ a MŠ LINGUA UNIVERSAL  »  Podmínky přijetí ZŠ

Podmínky přijetí ZŠ

Každý žák a jeho rodiče, kteří se rozhodnou pro naši školu, jsou zváni k zápisům, které probíhají ve společném termínu s ostatními základními školami v Litoměřicích. Při zápisu zjišťujeme úroveň školní zralosti na základě orientačního testu, pohovoru a kresby. Výjimečně je možné, pokud to početní stav třídy dovolí, zapsat nebo přeřadit dítě z jiné školy v průběhu školního roku. Všem rodičům, jejichž děti jsou do školy přijaty, je předložena smlouva o podmínkách školní docházky žáků. Zde obě strany potvrdí svými podpisy souhlas s podmínkami, povinnostmi a právy školy i rodičů vyplývajícími ze smlouvy.

Lingua Universal nemá žádné spádové oblasti, má tedy na rozdíl od veřejných škol  možnost výběru dětí do tříd. Při zápisech jsou zohledňována "zvýhodňující" kritéria, Velkou výhodou je účast na kroužku předškoláčka nebo docházka do školičky, kde děti cíleně na zápisy připravujeme. Šanci mají však všechny šikovné děti. 

Kritéria:

 • Předpoklady žáka pro bezproblémovou školní docházku
 • Účast v MŠ výhodou
 • Účast na Kroužku předškoláka výhodou
 • Míra shody mezi očekáváním rodičů a vzdělávacím programem školy, motivace rodičů
 • Vztah rodiny ke škole (sourozenec, oboustranně dobrá zkušenost)
 • Aktivní zájem o školu

Přestup z jiné základní školy

V případě přestupu z jiné základní školy vždy provádíme pohovor s žákem a rodiči. Zjišťujeme důvody přestupu a také důvod, proč si rodiče vybrali naši školu. Zjišťujeme úroveň znalostí v jednotlivých předmětech. Na závěr možnost přestupu projednává výchovná komise z hlediska dopadu změn na kolektiv.

Ve školním roce 2019/2020 je přestup žáků možný do těchto tříd:

1. 

4.

5.

6.

 


Zpět

Rychlý kontakt
 • LINGUA UNIVERSAL
 • telefon: 416 733 690
 • fax: 416 732 526
 • e-mail: info@zslingua.cz
 • bankovní účet: KB 19-5908910277/0100
VEDENÍ ŠKOLY:
 • ředitelka: Ing. Blanka Ježková
 • statutární zástupce: Mgr. Blanka Ježková
 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Hana Ženklová
 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • ekonom/daňový poradce: Ing. Lucie Budajová
 • sekretářka: Kateřina Buková, Ing. Martina Suchánková
 • správce školy: Markéta Blínová