Nacházíte se:  »  ZŠ a MŠ LINGUA UNIVERSAL  »  Podmínky přijetí ZŠ

Podmínky přijetí ZŠ

ZÁPISY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

21.4 a 22.4. 2020 od 14:00 do 17:00

telefonické objednávky termínu zápisu na tel: 416 73 36 90

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

 • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2020 šest let.
 • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2017), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Každé dítě dostane u zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení a na veřejně dostupném místě ve škole. 
 • Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2020-2021

Ve školním roce 2020-2021 otevře Lingua Universal jednu první třídu s celkovým maximálním počtem 20 žáků.

Kritéria:

 

 • Předpoklady žáka pro bezproblémovou školní docházku
 • Účast v MŠ výhodou
 • Účast na Kroužku předškoláka výhodou
 • Míra shody mezi očekáváním rodičů a vzdělávacím programem školy, motivace rodičů
 • Vztah rodiny ke škole (sourozenec, oboustranně dobrá zkušenost)
 • Aktivní zájem o školu

 

 

 

Každý žák a jeho rodiče, kteří se rozhodnou pro naši školu, jsou zváni k zápisům, které probíhají ve společném termínu s ostatními základními školami v Litoměřicích. Při zápisu zjišťujeme úroveň školní zralosti na základě orientačního testu, pohovoru a kresby. Výjimečně je možné, pokud to početní stav třídy dovolí, zapsat nebo přeřadit dítě z jiné školy v průběhu školního roku. Všem rodičům, jejichž děti jsou do školy přijaty, je předložena smlouva o podmínkách školní docházky žáků. Zde obě strany potvrdí svými podpisy souhlas s podmínkami, povinnostmi a právy školy i rodičů vyplývajícími ze smlouvy.

Lingua Universal nemá žádné spádové oblasti, má tedy na rozdíl od veřejných škol  možnost výběru dětí do tříd. Při zápisech jsou zohledňována "zvýhodňující" kritéria, Velkou výhodou je účast na kroužku předškoláčka nebo docházka do školičky, kde děti cíleně na zápisy připravujeme. Šanci mají však všechny šikovné děti. 

Přestup z jiné základní školy

V případě přestupu z jiné základní školy vždy provádíme pohovor s žákem a rodiči. Zjišťujeme důvody přestupu a také důvod, proč si rodiče vybrali naši školu. Zjišťujeme úroveň znalostí v jednotlivých předmětech. Na závěr možnost přestupu projednává výchovná komise z hlediska dopadu změn na kolektiv.

Ve školním roce 2019/2020 je přestup žáků možný do těchto tříd:

1. 

4.

5.

6.

 


Zpět

Rychlý kontakt
 • LINGUA UNIVERSAL
 • telefon: 416 733 690
 • fax: 416 732 526
 • e-mail: info@zslingua.cz
 • bankovní účet: KB 19-5908910277/0100
VEDENÍ ŠKOLY:
 • ředitelka: Ing. Blanka Ježková
 • statutární zástupce: Mgr. Blanka Ježková
 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Hana Ženklová
 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • ekonom/daňový poradce: Kateřina Buková
 • sekretářka: Kateřina Buková, Ing. Martina Suchánková
 • správce školy: Markéta Blínová