Nacházíte se:  »  ZŠ a MŠ LINGUA UNIVERSAL  »  Slovo ředitele

Slovo ředitele

V poslední letech došlo na naší škole k mnohým změnám k lepšímu. Investovali jsme do školního vybavení a pomůcek, abychom žákům co nejvíce zpestřili výuku. Prováděli jsme i drobné stavební úpravy (vymalovány toalety ve 2. patře, nové podlahy místností v přízemí, koberce v mateřské škole), aby i prostředí, ve kterém se děti učí, bylo příjemné.

Výhodné bylo pro nás získání dalších prostor v budově, díky kterým jsme mohli přesunout školní družinu ze 3. patra do přízemí, a tím tak rodičům usnadnit přivádění a vyzvedávání dětí. Zároveň jsme v přízemí zpřístupnili novou místnost školního klubu pro žáky druhého stupně tak, aby i oni měli mezi dopoledním a odpoledním vyučováním kde trávit čas. Velice rádi jsme i za nového souseda v budově Technický klub mládeže Litoměřice. Spolupráce s ním otevírá žákům nové možnosti, jak poznávat techniku a přírodní vědy, a to díky jejich nadšení a také vybavení, které v některých specializovaných oborech přesahuje možnosti školy.

Jako každý rok jsme se zapojili do mnoha projektů a pedagogové se zúčastnili různých školení, aby si rozšířili své kompetence k učení a komunikaci s žáky a rodiči a natrénovali si zvládání krizových situací. Veškeré podrobnosti o těchto aktivitách je možné nalézt ve výroční zprávě školy.

Zapojení do projektů a akcí 

Smysluplná výuka

Naše škola je zapojena do výzvy č. 02_16_022 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.V rámci této výzvy je od září 2016 realizován projekt s názvem „Smysluplná výuka“ zaměřený především na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  nebo formou vzájemných návštěv pedagogů z různých škol. Projekt také podpoří vznik extrakurikulárních aktivit a prohloubí spolupráci mezi školou a rodiči dětí a žáků. Projekt potrvá do 31.8.2018.

Za zdravým vzduchem 

Preventivní program „Za zdravým vzduchem“ vyhlašovaný VZP ČR je určen pro žáky I. stupně ZŠ žijících v oblastech s častým výskytem smogu. V rámci tohoto programu poskytuje VZP finanční příspěvek do výše 1 200,- Kč pro každé dítě, pojištěnce VZP, na jeden tuzemský ozdravný pobyt, který je realizován v lokalitě s vyhovující kvalitou ovzduší. V případě naší školy se jednalo o ozdravné pobyty konané v Peci pod Sněžkou:

Ovoce a zelenina do škol

Tradiční každoroční zapojení do projektu poskytujícího dotované ovoce a zeleninu pro žáky prvního stupně.

Školní mléko

Dotované mléčné produkty žákům základních škol

Recyklohraní

Školní recyklační program pod záštitou MŠMT spolufinancovaný společnostmi, které se v ČR specializují na zpětný odběr a recyklaci. Za plnění úkolů a sběr odpadu získává škola body na nákup pomůcek pro žáky. 

Den hudby

Projektový den zaměřený na hudební výchovu podpořený grantem města Litoměřice

Etikou k harmonii vztahů

Série školení pro pedagogické pracovníci na podporu výuky etické výchovy na školách.

Měsíc zdraví

Projektový měsíc plný akcí a přednášek podpořený z dotačního programu města Litoměřice.

 

S vylepšováním prostředí školy a nabídkou zajímavých aktivit nám velkou měrou pomáhají i rodiče našich žáků, za což jsme jim vděčni, a doufáme, že tato spolupráce se bude i nadále rozvíjet. Chtěla bych touto cestou poděkovat:

 • manželům Kohnovým, kteří zvou děti do své pekárny a ty si tak mohou vyzkoušet, jaké to je upéct si třeba vánočku
 • panu Tinkovi za sponzorský dar ve formě kancelářského vybavení a úklidových prostředků
 • panu Ženklovi za moderování školních akcí a zapůjčení techniky.

Doufám, že i další rok bude stejně úspěšný jako ten minulý a že Vy i Vaše děti budete se školou spokojeni.

 

Za tým školy Lingua Universal

Ing. Blanka Ježková

ředitelka školy

 

 

 


Zpět

Rychlý kontakt
 • LINGUA UNIVERSAL
 • telefon: 416 733 690
 • fax: 416 732 526
 • e-mail: info@zslingua.cz
 • bankovní účet: KB 19-5908910277/0100
VEDENÍ ŠKOLY:
 • ředitelka: Ing. Blanka Ježková
 • statutární zástupce: Mgr. Blanka Ježková
 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • ekonom/daňový poradce: Kateřina Buková
 • sekretářka: Kateřina Buková, Ing. Martina Suchánková
 • správce školy: Markéta Blínová