Úvodní fotka příspěvku

Výsledky zápisu do MŠ 2021/2022

zslingua Aktuality, Aktuality MŠ, Úřední deska MŠ

V souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. Like best online uk casino 2 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, rozhodla ředitelka školy o přijetí k předškolnímu vzdělávání v soukromé základní škole a mateřské škole LINGUA UNIVERSAL:

Zápis do MŠ – školní rok 2021/2022

registrační číslo
výsledek
02
přijat/a
04
přijat/a
06
přijat/a
08
přijat/a
09
přijat/a
10
přijat/a
14
přijat/a
15
přijat/a
16
přijat/a
17
přijat/a
18
přijat/a
19
přijat/a
20
přijat/a
21
přijat/a
22
přijat/a
24
přijat/a
25
přijat/a
26
přijat/a
27
přijat/a
28
přijat/a
29
přijat/a
32
přijat/a
33
přijat/a
34
přijat/a
37
přijat/a

V seznamu jsou uvedeni uchazeči pod registračními čísly, která obdrželi zákonní zástupci při zápisu.

Žádáme zákonné zástupce přijatých dětí, aby si od 17. 05. 2021 v kanceláři školy (3. patro) vyzvedli rozhodnutí o přijetí a zároveň podepsali smlouvu o studiu. Děkujeme.