Nacházíte se:  »  ZŠ a MŠ LINGUA UNIVERSAL  »  Výuka jazyků

Výuka jazyků

Na základní škole Lingua Universal vyučujeme dva hlavní cizí jazyky: německý a anglický jazyk. V rámci volnočasových aktivit mají žáci možnost navštěvovat kroužky dalších cizích jazyků dle zájmu a nabídky: francouzský jazyk,ruský jazyk, atd..

Výbornou jazykovou vybavenost našich žáků dokládají nejen jejich pravidelné úspěchy na jazykových olympiádách, ale i skutečnost, že jsou někteří z nich schopni již v osmé třídě získat certifikát z anglického jazyka úrovně B1 evropského referenčního rámce, což odpovídá očekávané úrovni maturanta z anglického jazyka.

Pedagogický tým:  Alena Hrnčířová (vedoucí výuky AJ), Bc. Kristýna Filousová, Mgr. Iva Brožková

Německý jazyk: Mgr. Gabriela Hamerská (vedoucí výuky NJ), Bc. Annemarie Kuřeová, Mgr. Lenka Hrabánková
První cizí jazyk  vyučujeme od 1. třídy v časové dotaci 3 hodiny týdně, ve druhé a třetí třídě 4 hodiny týdně a od čtvrté třídy opět 3 hodiny týdně. Od páté třídy mají žáci navíc jednou týdně hodinu konverzace s rodilým mluvčím, kde prohlubují probíraná témata.V současné době na naší škole vyučují rodilí mluvčí Andre Schmahl pro německý jazyk a Jason Wangle pro jazyk anglický.

Od čtvrté třídy přibírají žáci druhý cizí jazyk v časové dotaci dvě hodiny týdně na prvním stupni a tři hodiny týdně na druhém stupni. 

Vyučujeme v malých skupinkách, maximálně 10 žáků, což umožňuje dětem bezprostřední kontakt s vyučujícím. Tím je zajištěn individuální přístup ke každému dítěti a zároveň je využito výhod skupinové výuky.

Malé děti se učí cizímu jazyku přirozeným způsobem. Vyučování probíhá zábavnou a hravou formou za využití her, říkadel, písniček a interaktivních her. U starších dětí využíváme navíc mnoha doplňkových materiálů a probíranou látku upevňujeme formou různých her. Důraz v hodinách klademe na mluvení a vzájemnou komunikaci.

Pro žáky jsme vybrali tyto učebnice:

Pro výuku anglického jazyka: Happy House 1-2, SKY 1-3, Real Life 

  
 
Pro výuku německého jazyka: Zauberbuch 0,1 (Eli), Planetino 1-3 (Hueber), Genial Click A1,-B1 (Klett)  

  

Škola pořádá během roku řadu jazykových aktivit :

 • Výjezdy do zahraničí: Velká Británie, Německo
 • Spolupráce se základní školou Diesterweg Grundschule Pirna
 • Společné projekty a pobyty se zahraničními studenty a to v ČR i v zahraničí
 • Příprava na Cambridgské zkoušky ESOL examinations z anglického jazyka úrovně A2
 • Příprava na zkoušky z německého jazyka Goethe -  Zertifikat, Fit in Deutsch A1, A2 -  Naše škola je zároveň zkouškovým centrem Geethe institutu.

Výsledky olympiád :

Anglický jazyk:

V. Pospíšilová - 4. místo

Cambridgeská zkouška KET

Žáci 8. a 9. ročníku úspěšně složily v roce 2018 Cambridgeskou zkoušku KET. Většina žáků má zkoušku úrovně A2 a 2 žáci dosáhli úrovně B1. Všem přejeme hodně úspěchů v dalším studiu cizího jazyka.

I v letošním roce se žáci 8. a 9. tříd budou od září připravovat na zvládnutí Cambridgeské zkoušky ESOL examinations - KET. Bude se skládat z písemné části /gramatiky a slovní zásoby/, čtení s porozuměním, poslechu a ústní části.

Zkouška se bude konat 24.5.2019 v Praze na Britské radě.

Plán na školní rok 2019

Poznávací zájezd do Velké Británie -    9.5. - 16.5.2019

 

Německý jazyk:

Bizzarri Filip (8. třída) 4. místo (2018)

Lišková Anna ( 6. třída) 1. místo (2018)

Hrstková kateřina (7. třída) 3. místo (2018)

Goethe Zertifikat - Fit in Deutsch A1, A2

 • školní rok 2017/2018 

K dalším úspěšným žákům na naší škole patří také ti odvážní, kteří se nebáli a zvládli veškerá úskalí, která jim připravily mezinárodní zkoušky z němčiny. Tyto zkoušky úspěšně složili a my jim ještě jednou gratulujeme JJJJ

 

A1 Kateřina Procházková, Ondřej Pour, Sylvie Myslíková, Nela Tvrzníková, Kateřina Hrstková

A2 Filip Bizzari


Zpět

Rychlý kontakt
 • LINGUA UNIVERSAL
 • telefon: 416 733 690
 • fax: 416 732 526
 • e-mail: info@zslingua.cz
 • bankovní účet: KB 19-5908910277/0100
VEDENÍ ŠKOLY:
 • ředitelka: Ing. Blanka Ježková
 • statutární zástupce: Mgr. Blanka Ježková
 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Hana Ženklová
 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • ekonom/daňový poradce: Ing. Lucie Budajová
 • sekretářka: Kateřina Buková, Ing. Martina Suchánková
 • správce školy: Markéta Blínová