Nacházíte se:  »  ZŠ a MŠ LINGUA UNIVERSAL  »  O škole

O škole

Škola se nachází ve středu města Litoměřic. V blízkosti školy jsou autobusové zastávky pro městskou dopravu. Díky své strategické poloze mají žáci i pedagogičtí pracovníci blízko do městské knihovny, galerie, muzea, střediska CHKO, kina, divadla K. H. Máchy a kulturního domu.  

Školní budova má 3 patra, kde se nacházejí prostorné a světlé chodby, z čehož naše škola využívá chodby na 2. a 3. patře. Na druhém patře jsou kmenové učebny jednotlivých tříd, na třetím patře se nacházejí odborné a jazykové učebny. 

V přízemí je šatna pro žáky, kancelář správce budovy, dvě oddělení ŠD a třídy mateřské školy.

Chodby jsou využívány k aktivnímu odpočinku o přestávkách.  Na chodbách jsou barevné kontejnery sloužící ke třídění odpadů /plasty, papír a sklo/, uzamykatelné skříňky na osobní věci žáků, které slouží na ochranu věcí proti poškození nebo odcizení.

Ve škole jsou 3 oddělení školní družiny a tak mají všichni žáci prvního stupně možnost navštěvovat školní družinu.

Všechny kmenové třídy prvního stupně jsou vybaveny interaktivními tabulemi umožňujícími kombinovat různé výukové metody. Interaktivní tabule jsou také ve většině odborných učeben na 3. patře.

Z odborných učeben se ve škole nachází specializovaná učebna fyziky, přírodopisu, chemie, učebna dějepisu, zeměpisu, počítačová učebna a jazykové učebny.

Škola má k dispozici malou tělocvičnu, která se nachází v budově školy, dále má škola možnost využívat sportovní zázemí na zimním stadionu Litoměřice a venkovní hřiště u centrální školní jídelny.

 


Zpět

Rychlý kontakt
 • LINGUA UNIVERSAL
 • telefon: 416 733 690
 • fax: 416 732 526
 • e-mail: info@zslingua.cz
 • bankovní účet: KB 19-5908910277/0100
VEDENÍ ŠKOLY:
 • ředitelka: Ing. Blanka Ježková
 • statutární zástupce: Mgr. Blanka Ježková
 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • ekonom/daňový poradce: Kateřina Buková
 • sekretářka: Kateřina Buková, Ing. Martina Suchánková
 • správce školy: Markéta Blínová