Logopedie


Logopedická péče má ve škole tradici. Úzce spolupracujeme s SPC Litoměřice a máme proškolených několik logopedických asistententek, které se věnují dětem s poruchami řeči (nejčastěji dyslalie).

Logopedickou prevencí se zabýváme již při nástupu dětí do školky, dále při zápisu do první třídy. Na začátku školního roku je provedena v MŠ i první třídě depistáž, aby byly včas odhaleny poruchy komunikace u dětí. Spolupracujeme s rodiči a dalšími odborníky.

Dětem je sestaven individuální logopedický plán a docházejí na individuální terapii. Řečová výchova prolíná celý program MŠ.


Logopedické asistentkymedailonek brožková

Mgr. Iva Brožková


Telefon: +420 704 616 169
Email: brozkova@zslingua.cz

medailonek ptáčková

Mgr. Stanislava Ptáčková


Telefon: +420 736 670 956
Email: ptackova@zslingua.cz


Potřebuje vaše dítě speciální pedagogickou péči?

Kontaktujte odborná pracoviště, se kterými spolupracujeme
 

Speciálně pedagogické centrum Litoměřice
416 734 011

 
 

Pedagogicko-psychologická poradna Litoměřice
416 733 015
litomerice@pppuk.cz