O Lingue


Individuální přístup, pohodové prostředí a zdravé, smysluplné učení.
Lingua je ten nejlepší start do života pro vaše dítě.


Časová osa1994: Založení školy

Lingua Universal byla založena v budově zrušené státní školy skupinou rodičů, kteří hledali alternativu k nabídce běžných státních škol ve městě. Stává se tak 1. soukromou základní školou v Ústeckém kraji.

2005

Základní škola se rozšířila o první předškolní třídu školy mateřské.

2013

Přibyla další třída s předškolní výchovou.

2019

Do výuky byla zavedena metoda Clil, kdy se do běžných předmětů zapojuje výuka cizího jazyka.

Současnost


Filozofie školy je od začátku založena na základních principech zdravé školy, pohodovém prostředí, zdravém a smysluplném učení a otevřeném partnerství. Škola se také od začátku zaměřuje na rozšířenou výuku angličtiny a němčiny. Již od založení pořádá výjezdy do zahraničí a zajišťuje partnerství se zahraničními školami a dalšími organizacemi. Žáci se mohou ve škole připravovat na zkoušky k získání certifikátů z anglického a německého jazyka.

I nyní je hlavní prioritou školy zajištění bezpečného prostředí pro každého žáka, které umožní každému dosáhnout jeho maxima.

Škola žáky vede k samostatnosti a zodpovědnosti za vlastní vzdělávání. Naším cílem je vychovávat sebevědomé a uvědomělé mladé lidi, kteří dokáží asertivně vyslovit svůj názor, ale i respektovat individualitu dalších osob.


děti na zahradě

Od školky po 9. třídu


logo školy sovička

Mateřská škola


Školička nabízí dětem bezpečné prostředí v malých kolektivech a výbornou přípravu na nástup do 1. třídy. Už ve školce mají možnost učit se cizí jazyky a seznámit se s prostředím ZŠ.
Více o mateřské škole

logo školy sova

Základní škola


Naši učitelé kladou důraz na individuální přístup ke každému dítěti. Zajišťujeme rozšířenou výuku angličtiny a němčiny a každá třída je moderně vybavená. Děti si mohou vybrat z široké nabídky kroužků a rozvíjet se i po zvonění.

Více o základní škole

O koho se můžeme společně opřít
Chcete se o nás dozvědět víc?

Zjistěte, proč dát vaše dítě k nám