Nejlepší start pro vaše dítě

Chcete, aby bylo vaše dítě v bezpečném a příjemném prostředí, aby se mu někdo věnoval a aby si našlo dobré kamarády? Dejte ho na Linguu.

Malé kolektivy a individuální přístup jsou zárukou toho, že u nás každé dítě rozvine svůj potenciál na maximum. Naše děti mají k dispozici moderní vybavení, kvalitní a pohodlné zázemí a navíc se jim dostane rozšířené výuky angličtiny a němčiny.

Přihlaste k nám i vaše dítě
děti při výuce

Čísla mluví v náš prospěch0%
úspěšnost při přijetí na SŠ

0%
se hlásí na maturitní obory
0.
soukromá ZŠ v Ústeckém kraji

Proč je Lingua ta správná volba

Malé kolektivy ve všech třídách


Ve třídách mámě maximálně 20 dětí. Díky tomu se můžeme každému z nich pečlivě věnovat a zajistit tak tu nejvyšší kvalitu vzdělání. V první třídě máme vždy asistenta pedagoga.

Bezpečné prostředí


Pro přijetí na Linguu je nutné projít přijímacím řízením, některé z dětí přicházejí přímo z mateřské školy nebo jsou účastníky kroužku předškoláka. Díky tomu a díky málo početným třídám všechny naše děti dobře poznáme a dokážeme předcházet šikaně a jiným sociálně patologickým jevům.

Individuální přístup pro všechny


Každý z žáků u nás dostane tolik pozornosti a času, kolik potřebuje. Víme, v čem je nadaný a co ho baví. Individuální přístup je základním prvkem naší školy.

Lingua je školou pro děti i rodiče


Nikde jinde nemají rodiče takové možnosti zapojení jako právě u nás. Děláme pro rodiče pravidelné akce, sbíráme zpětnou vazbu a nasloucháme. Záleží nám na tom, abychom navázali osobní vztahy nejen s dětmi, ale i s celou rodinou.

Od mateřské školky po 9. třídu


Na Lingue může vaše dítě nastoupit už do mateřské školy a ve stejném prostředí pokračovat až do 9. třídy. Přechod mezi předškolním a školním vzděláváním je díky tomu pro děti méně náročný i stresující.

Rozšířená výuka angličtiny a němčiny


Po absolvování Lingui bude vaše dítě opravdu mluvit anglicky a německy. Tyto znalosti některým absolventům stačí i na celou střední školu! Navíc už na ZŠ mohou získat certifikát B1.

Skvělé zázemí – od družiny po kroužky


Součástí Linguy je družina a bohatá nabídka volnočasových kroužků. Děti se mohou věnovat tomu, co je baví a zlepšovat v tom, v čem jsou nadaní.

Moderní výukové metody


Nejsme alternativní školou, ale postupně nahrazujeme klasickou frontální výuku moderními metodami, jako je Hejného matematika, projektová a badatelská výuka. Na druhém stupni pak učíme převážně bez učebnic.

Kvalitní vybavení ve všech třídách


Od interaktivních tabulí přes deskové hry po tablety a programovatelné roboty, které dělají výuku lepší a praktičtější.

Odborníci a preventisté po ruce


Ve škole máme výchovného poradce, školního metodika prevence a kariérového poradce. Úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem a dalšími odborníky na vzdělávání.

Zapojení do projektů, jako je zdravá škola


Aktivně vyhledáváme projekty a programy, které zlepšují školu a život v ní. V současnosti jsme zapojeni do projektů zdravá škola, či rodiče vítáni.

Pravidelné evaluace


Pravidelně zjišťujeme spokojenost s výukou, hodnotíme atmosféru ve třídách a komunikujeme nejen s žáky, ale také s rodiči. 2x do roka pořádáme kavárny pro rodiče, kde vedení informuje o chodu školy.

Co říkají rodiče a žáci

Víme, že nejvíc dáte na reálné recenze a zkušenosti. Poslechněte si, jak naši školu popisují rodiče, kteří k nám poslali své děti a jaké zkušenosti s námi mají naši bývalí žáci.
medailonek sumera

Pavel Šumera
bývalý žák (rok ukončení 2004)


Na školní docházku na Lingua Universal, zakončenou v roce 2004, rád vzpomínám. Pěkné prostory, dobrý kolektiv, přístup učitelů k žákům individuální. I díky tomu jsem neměl problém dostat se na Gymnázium Josefa Jungmanna. Za pár měsíců očekáváme s manželkou přírůstek do rodiny a jakmile bude dítko školou povinné, výběr základní školy máme jistý.
medailonek hrnčířová

Kristýna Hrnčířová, DiS.
bývalá žákyně (rok ukončení 200x)


Díky menšímu kolektivu ve třídách než na státních školách jsem měla možnost najít si kamarády a dobře se s nimi poznat. Největší výhodou však bylo, že učitel měl spoustu času se věnovat každému z nás, a tak důkladně probrat danou látku a zbyl i prostor na případné dotazy. V neposlední řadě velice oceňuji výuku cizích jazyků, kdy jsem později na gymnáziu díky skvělé přípravě a drilu na ZŠ udělala zdárně maturitu jak z anglického, tak německého jazyka. Vzpomínky na léta zde strávená jsou nesmazatelné a jednou bych byla ráda, kdyby i moje děti mohly tuto školu navštěvovat .
Image

Martina Mansfeldová
maminka Jana Mansfelda


Lingua Universal jsme volili pro menší kolektiv a rozšířenou výuku jazyků. Škola je ve středu města, tudíž ideální pro dojíždějící. Vyniká výbornými vyučujícími, kteří dokáží učit zábavnou a moderní formou, která syna velice baví. Super jsou aktivity v rámci výuky - projektové dny, besídky, jarmarky, sportovní projekty, zájezdy do zahraničí, volnočasové aktivity - divadla atd. Třídní učitelka a ostatní vyučující jsou ochotní a vstřícní řešit jakýkoli problém či dotaz. Vítám pravidelné rodičovské schůzky, kde se dozvíme informace nejen o našem dítěti, ale i o novinkách které se dějí ve škole. Lingua Universal mohu z vlastního pohledu doporučit, sice tam syn nechodí dlouho, ale z pohledu rodiče i dítěte je za nás VÝBORNÁ
prozatimní anonymní obrázek

Jana Pražáková
maminka Filipa (rok ukončení 2020)


Filipa jsme na ZŠ Lingua dali původně do školičky (předškolní třídy). Paní učitelka Ptáčková ve školičce byla tak úžasná, že Filip o jiné škole pro nástup do 1.třídy nechtěl ani slyšet. Volby jsme nikdy nelitovali. Díky menšímu počtu žáků ve třídě se učitelé s žáky dobře znají a ke každému žákovi se přistupuje individuálně. Na vysoké úrovni je i výuka cizích jazyků – němčiny a angličtiny. Po ukončení základní školy a nástupu na gymnáziu neměl Filip žádný problém, z žádného předmětu mu nechyběly znalosti.
prozatimní anonymní obrázek

Nora Hanzalová
(rok ukončení 2023)


Mé zkušenosti s Lingua Universal Na ZŠ Lingua Universal jsem přestoupila v 6. třídě, několik měsíců před začátkem covidu-19. Brzy po mém přestupu jsme museli přistoupit na on-line výuku. Ze začátku se mě ujala má kamarádka Market, která mi ukázala školu a seznámila mě s ostatními. Škola mě velice nadchla, jelikož je zde úplně jiný přístup a styl výuky, než na který jsem byla zvyklá. Nejvíc jsem se sblížila s Aničkou, mojí nejlepší kamarádkou . Tato škola mi dala spoustu přípravy do života, učení nových jazyků a hlavně kamarádů.
učitel pomáhá dítěti při výuce

Ing. Marek Malina
otec dvojčat Michaely a Nely


ZŠ Lingua byla pro naše dcerky jasnou volbou. Předtím již navštěvovali MŠ Lingua, se kterou jsme byli maximálně spokojení. Již ve MŠ byl vidět na dcerkách velký pokrok, který udělaly během prvního roku. Ve škole ZŠ Lingua dostaly dcerky výbornou paní učitelku, která se dětem plně věnuje. Hodně se mi líbí celkový přístup k výuce, který je pokrokový a přizpůsobuje se dnešní době. Je kladen důraz na výuku jazyků. Pokud dítě v nějakém předmětu vyniká, je to v něm podporováno intenzivnější výukou. Líbí se mi, že škola pořádá aktivity a program pro děti v rámci školy i mimo ní. Byl jsem překvapený množstvím zájmových kroužků, které si dcerky mohly v rámci školy a školní družiny vybrat. Dcerky navštěvují ZŠ Lingua moc rády a to nejen kvůli jejich paní třídní učitelce, ale kvůli celkovému přístupu.
prozatimní anonymní obrázek

Daniel Tínek
(rok ukončení 2023)


Rád vzpomínám na léta strávené na základní škole Lingua Universal. Už od první třídy nás nebylo v ročníku více než 20 lidí, a to si myslím, že přispělo k našim úspěchům u nedávných jednotných přijímacích zkoušek, kde se nás spousta dostala na naše vysněné školy. Já jsem se například byl přijat na Gymnázium Josefa Jungmanna, kde jsem bodově byl 8. ze všech 115 uchazečů. Myslím si, že mnoho rodičů podcení základní vzdělání a pošlou dítě radši na státní veřejnou základní školu, kde se mu nedostane tolik individuální péče a může později vést k problémům s učením, a radši zainvestují do střední či vysoké školy. Základní vzdělání je do budoucna dětí to nejdůležitější a myslím, že je lepší připlatit za základní vzdělání, kde má dítě prostor rozvíjet svůj intelekt a budovat různá přátelství nebo také se dozvídat nadstavbové informace, které spousta vrstevníků z jiných škol ani nemusí vědět. Za 9 let jsem zjistil, skrz různé exkurze a tematické dny, co mě baví a co bych mohl dělat do budoucna. Dále si velice chválím výuku jazyků, která mi přispěla k vysoké úrovni angličtiny CEFR C1 a o něco nižší úrovni němčiny A2. Jakožto soukromá jazyková škola si myslím, že Lingua Universal rozhodně uspěla, jak ve výuce jazyků, tak v rozvíjení sociálních kompetencích.
  děti při výuce

  Důraz na cizí jazyky

  U nás mají děti o 20 % více hodin prvního cizího jazyka  a o 30 % více hodin druhého cizího jazyka oproti běžným školám. Soustředíme se na anglický a německý jazyk. Kromě nic se v rámci kroužků mohou děti věnovat i dalším jazykům, jako je třeba španělština.

  Každý školní rok se umístí alespoň jeden žák na 1 až 3 místě v jazykových olympiádách a současně každý rok skládá několik žáků cambridské zkoušky na úrovni B1. Navíc pořádáme pravidelné výjezdy do zahraničí a také společné pobyty a projekty se zahraničními studenty.

  Jak přihlásit dítě na Linguu


  Chcete dát své dítě na Linguu? Přijďte s ním k zápisu a podejte Žádost o přijetí. Na zápis se můžete připravovat díky našemu kroužku předškoláka. Od 22.11.2023  každou středu.

  Kritéria přijímání žáků

  aneb co bude hrát roli

  Kapacita třídy

  Přistupovat k žákům individuálně můžeme jen, pokud bude mít třída omezený počet žáků.

  Vaše očekávání vs. náš program

  Jde nám o to, aby se potkala vaše očekávání s tím, jak je postavený školní vzdělávací program.

  Vztah rodiny ke škole

  Máte už v naší škole či školce některé vaše dítko? Budeme na to brát ohled.

  Termíny zápisů

  na školní rok 2023/24

  Zápis do ZŠ - 16. 4. 2024 a 17. 4. 2024

  Kontakt pro telefonické domluvení termínu zápisu
  +420 416 733 690

  Kolik stojí studium

  na aktuální školní rok

  Školné je 1 500 Kč / měsíc

  V případě dalšího dítěte se školné snižuje
  Kompletní informace o platbě a výši školného

  Postup zápisu na Linguu

  • Rezervujte si termín zápisu

   Udělat to můžete telefonicky na čísle: +420 416 733 690.

  • Přijďte na zápis

   Můžete přijít i sami, ale budeme raději, pokud s sebou přivedete vašeho budoucího prvňáčka. Žádost o přijetí přineste buď vyplněnou s sebou, nebo ji dostanete a vyplníte přímo na místě zápisu.

  • Orientační test zralosti

   Pokud s sebou přivedete na zápis vaše dítě, projdeme s ním hravou formou orientační test zralosti. Nejde o nic složitého, jde nám jen o to zjistit, na jaké úrovni jsou jeho znalosti a schopnosti, abychom dokázali odhadnout, jak hladce asi propluje zahájením školní docházky.

  • Identifikační číslo

   Vaše dítě také dostane u zápisu identifikační číslo. To vám bude později sloužit při zveřejňování výsledků ne/přijatých žáků. Zjistíte podle něj, jestli s vámi v září počítáme. Seznam zveřejníme na webu a vývěsce po skončení období zápisu. Pokud jsme vaše dítě vzali, ozveme se vám i osobně a dodáme další informace a termín seznamovací třídní schůzky apod.

  • Smlouva o podmínkách školní docházky

   Nakonec sepíšeme Smlouvu o podmínkách školní docházky žáků (obě strany stvrdí svými podpisy souhlas s podmínkami, povinnostmi a právy školy i rodičů vyplývající ze smlouvy).

  Odpočítáváte se svým budoucím školákem dny do zápisu?

  Zkraťte si čekání a přijďte na den otevřených dveří

  Zjistěte nejbližší termín