Nejlepší start pro vaše dítě

Chcete, aby bylo vaše dítě v bezpečném a příjemném prostředí, aby se mu někdo věnoval a aby si našlo dobré kamarády? Dejte ho na Linguu.

Malé kolektivy a individuální přístup jsou zárukou toho, že u nás každé dítě rozvine svůj potenciál na maximum. Naše děti mají k dispozici moderní vybavení, kvalitní a pohodlné zázemí a navíc se jim dostane rozšířené výuky angličtiny a němčiny.

Přihlaste k nám i vaše dítě
děti při výuce

Čísla mluví v náš prospěch


0%
úspěšnost při přijetí na SŠ


0%
se hlásí na maturitní obory
0.
soukromá ZŠ v Ústeckém kraji

Proč je Lingua ta správná volba

Malé kolektivy ve všech třídách


Ve třídách mámě maximálně 20 dětí. Díky tomu se můžeme každému z nich pečlivě věnovat a zajistit tak tu nejvyšší kvalitu vzdělání. V první třídě máme vždy asistenta pedagoga.

Bezpečné prostředí


Pro přijetí na Linguu je nutné projít přijímacím řízením, některé z dětí přicházejí přímo z mateřské školy nebo jsou účastníky kroužku předškoláka. Díky tomu a díky málo početným třídám všechny naše děti dobře poznáme a dokážeme předcházet šikaně a jiným sociálně patologickým jevům.

Individuální přístup pro všechny


Každý z žáků u nás dostane tolik pozornosti a času, kolik potřebuje. Víme, v čem je nadaný a co ho baví. Individuální přístup je základním prvkem naší školy.

Lingua je školou pro děti i rodiče


Nikde jinde nemají rodiče takové možnosti zapojení jako právě u nás. Děláme pro rodiče pravidelné akce, sbíráme zpětnou vazbu a nasloucháme. Záleží nám na tom, abychom navázali osobní vztahy nejen s dětmi, ale i s celou rodinou.

Od mateřské školky po 9. třídu


Na Lingue může vaše dítě nastoupit už do mateřské školy a ve stejném prostředí pokračovat až do 9. třídy. Přechod mezi předškolním a školním vzděláváním je díky tomu pro děti méně náročný i stresující.

Rozšířená výuka angličtiny a němčiny


Po absolvování Lingui bude vaše dítě opravdu mluvit anglicky a německy. Tyto znalosti některým absolventům stačí i na celou střední školu! Navíc už na ZŠ mohou získat certifikát B1.

Skvělé zázemí – od družiny po kroužky


Součástí Linguy je družina a bohatá nabídka volnočasových kroužků. Děti se mohou věnovat tomu, co je baví a zlepšovat v tom, v čem jsou nadaní.

Moderní výukové metody


Nejsme alternativní školou, ale postupně nahrazujeme klasickou frontální výuku moderními metodami, jako je Hejného matematika, projektová a badatelská výuka. Na druhém stupni pak učíme převážně bez učebnic.

Kvalitní vybavení ve všech třídách


Od interaktivních tabulí přes deskové hry po tablety a programovatelné roboty, které dělají výuku lepší a praktičtější.

Odborníci a preventisté po ruce


Ve škole máme výchovného poradce, školního metodika prevence a kariérového poradce. Úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem a dalšími odborníky na vzdělávání.

Zapojení do projektů, jako je zdravá škola


Aktivně vyhledáváme projekty a programy, které zlepšují školu a život v ní. V současnosti jsme zapojeni do projektů zdravá škola, či rodiče vítáni.

Pravidelné evaluace


Pravidelně zjišťujeme spokojenost s výukou, hodnotíme atmosféru ve třídách a komunikujeme nejen s žáky, ale také s rodiči. 2x do roka pořádáme kavárny pro rodiče, kde vedení informuje o chodu školy.

Co říkají rodiče a žáci

Víme, že nejvíc dáte na reálné recenze a zkušenosti. Poslechněte si, jak naši školu popisují rodiče, kteří k nám poslali své děti a jaké zkušenosti s námi mají naši bývalí žáci.
medailonek sumera

Pavel Šumera
bývalý žák (rok ukončení 2004)


Na školní docházku na Lingua Universal, zakončenou v roce 2004, rád vzpomínám. Pěkné prostory, dobrý kolektiv, přístup učitelů k žákům individuální. I díky tomu jsem neměl problém dostat se na Gymnázium Josefa Jungmanna. Za pár měsíců očekáváme s manželkou přírůstek do rodiny a jakmile bude dítko školou povinné, výběr základní školy máme jistý.
medailonek hrnčířová

Kristýna Hrnčířová, DiS.
bývalá žákyně (rok ukončení 200x)


Díky menšímu kolektivu ve třídách než na státních školách jsem měla možnost najít si kamarády a dobře se s nimi poznat. Největší výhodou však bylo, že učitel měl spoustu času se věnovat každému z nás, a tak důkladně probrat danou látku a zbyl i prostor na případné dotazy. V neposlední řadě velice oceňuji výuku cizích jazyků, kdy jsem později na gymnáziu díky skvělé přípravě a drilu na ZŠ udělala zdárně maturitu jak z anglického, tak německého jazyka. Vzpomínky na léta zde strávená jsou nesmazatelné a jednou bych byla ráda, kdyby i moje děti mohly tuto školu navštěvovat .
děti při výuce

Důraz na cizí jazyky

U nás mají děti o 20 % více hodin prvního cizího jazyka  a o 30 % více hodin druhého cizího jazyka oproti běžným školám. Soustředíme se na anglický a německý jazyk. Kromě nic se v rámci kroužků mohou děti věnovat i dalším jazykům, jako je třeba španělština.

Každý školní rok se umístí alespoň jeden žák na 1 až 3 místě v jazykových olympiádách a současně každý rok skládá několik žáků cambridské zkoušky na úrovni B1. Navíc pořádáme pravidelné výjezdy do zahraničí a také společné pobyty a projekty se zahraničními studenty.

Jak přihlásit dítě na Linguu


Chcete dát své dítě na Linguu? Přijďte s ním k zápisu a podejte Žádost o přijetí. 

Na zápis se můžete připravovat díky našemu kroužku předškoláka. Od 10.11.2021 každou středu.

Termíny zápisů

na školní rok 2022/23

duben 2022
(bude upřesněno)


Kontakt pro telefonické domluvení termínu zápisu
+420 416 733 690

Kritéria přijímání žáků

aneb co bude hrát roli

kapacita třídy

Přistupovat k žákům individuálně můžeme jen, pokud bude mít třída omezený počet žáků.

vaše očekávání vs. náš program

Jde nám o to, aby se potkala vaše očekávání s tím, jak je postavený školní vzdělávací program.

vztah rodiny ke škole

Máte už v naší škole či školce některé vaše dítko? Budeme na to brát ohled.

Kolik stojí studium


Školné je 1500 Kč /měsíc
V případě dalšího dítěte se školné snižuje

Postup zápisu na Linguu

  • Rezervujte si termín zápisu. Udělat to můžete telefonicky na čísle: +420 416 733 690.
  • Přijďte na zápis. Můžete přijít i sami, ale budeme raději, pokud s sebou přivedete vašeho budoucího prvňáčka.
  • Žádost o přijetí přineste buď vyplněnou s sebou, nebo ji dostanete a vyplníte přímo na místě zápisu.
    • Žádost lze stáhnout i ZDE (bude doplněno)
  • Pokud s sebou přivedete na zápis vaše dítě, projdeme s ním hravou formou orientační test zralosti. Nejde o nic složitého, jde nám jen o to zjistit, na jaké úrovni jsou jeho znalosti a schopnosti, abychom dokázali odhadnout, jak hladce asi propluje zahájením školní docházky.
  • Vaše dítě také dostane u zápisu identifikační číslo. To vám bude později sloužit při zveřejňování výsledků ne/přijatých žáků. Zjistíte podle něj, jestli s vámi v září počítáme. Seznam zveřejníme na webu a vývěsce po skončení období zápisu.
  • Pokud jsme vaše dítě vzali, ozveme se vám i osobně a dodáme další informace a termín seznamovací třídní schůzky apod.
  • Nakonec sepíšeme Smlouvu o podmínkách školní docházky žáků (obě strany stvrdí svými podpisy souhlas s podmínkami, povinnostmi a právy školy i rodičů vyplývající ze smlouvy).
děti při výuce

Odpočítáváte se svým budoucím školákem dny do zápisu?

Zkraťte si čekání a přijďte na den otevřených dveří

Zjistěte nejbližší termín