Úvodní fotka příspěvku

Recyklohraní

zslinguaProjekty

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět je školní recyklační program pod záštitou MŠMT spolufinancovaný společnostmi, které se v ČR specializují na zpětný odběr a recyklaci (Asekol, Ecobat, Ekolamp a Elektrowin). Hlavním cílem projektu je prohloubit znalosti …

Úvodní fotka příspěvku

Smysluplná výuka 2

zslinguaProjekty

Smysluplná výuka 2 Naše škola je zapojena do výzvy č. 02_18_063 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP. V rámci této výzvy …

Úvodní fotka příspěvku

Sportuj ve škole

zslinguaProjekty

Lingua Universal se zapojila do pokusného ověřování MŠMT s názvem Sportuj ve škole (dříve Hodina pohybu navíc). Tento program je zaměřen na navýšení pohybových aktivit u žáků I. stupně základní školy, kterým MŠMT reaguje na stále …

Úvodní fotka příspěvku

Ovoce a zelenina do škol

zslinguaProjekty

Základním cílem celého projektu Ovoce a zelenina do škol je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jedná se o …

Úvodní fotka příspěvku

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

zslinguaProjekty

Naše škola se rozhodla stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši …

Úvodní fotka příspěvku

Školní mléko

zslinguaProjekty

Všichni žáci školy si mohou každý vyučovací den zakoupit jeden státem dotovaný mléčný výrobek. Learn more with top 10 casinos uk. Prodej těchto výrobků se uskutečňuje ve školním bufetu, kde si žáci vybírají z aktuální …