Úvodní fotka příspěvku

Smysluplná výuka 2

zslingua Projekty

Smysluplná výuka 2

Naše škola je zapojena do výzvy č. 02_18_063 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.

V rámci této výzvy je od září 2018 realizován projekt s názvem Smysluplná výuka 2 zaměřený především na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  nebo formou vzájemných návštěv pedagogů z různých škol. Projekt také podpoří vznik extrakurikulárních aktivit a prohloubí spolupráci mezi školou a rodiči dětí a žáků.

Projekt Smysluplná výuka je podpořen z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a spolufinancován Evropskou unií. Bude probíhat ve školním roce 2018/2019 a 2019/2020, tj. ukončen k 31. 8. 2020.