Školní družina


Rozvíjíme dětské osobnosti i mimo vyučování

Školní družina je v provozu od 6:15 do 7:40, poté od 11:40 do 16:30. Prostory školní družiny se nacházejí v přízemí budovy.
Vnitřní řád školní družiny

Školní družinu navštěvují žáci první až čtvrté třídy a někteří dojíždějící žáci páté třídy. Dále také žáci, kteří navštěvují zájmové kroužky.

V ranní družině se děti věnují individuální činnosti podle vlastního zájmu či dle nabídky paní vychovatelky. V odpolední družině si děti, které nenavštěvují kroužek, mohou vybrat z připravených aktivit jednotlivých oddělení.

Nabízíme mnoho aktivit rozvíjející všechny stránky dětské osobnosti. Věnujeme se výchově dopravní, přírodovědné, společenské, turistice a sportu, zpíváme, hrajeme hry (smyslové hry, hry na rozvoj paměti a pozornosti, fantazie, slovní zásoby...), hrajeme si na divadlo, ale také se učíme řešit vztahy v sociální skupině. Cílem výchovy ve školní družině je vzájemné respektování a dodržování pravidel, které si děti samy vytvářejí, a zodpovědnost za své chování.


Plán akcí na školní rok


ZÁŘÍ
 • Vycházka do přírody – seznamovací hry, stavby z přírodnin
 • Vycházka s dopravní tematikou – dopravní značky, dopravní, prostředky,návštěva dopravního hřiště
 • Loučení s létem – soutěže Střelecký ostrov
ŘÍJEN
 • Drakiáda Tvoření z přírodnin - podzimní dekorace
 • Návštěva dopravního hřiště
LISTOPAD
 • Halloween – zábavné putování se strašidly
 • Kino ve školní družině
 • Pečení vánočních perníků
PROSINEC
 • Vánoční tvoření ve školní družině
 • Zpívání vánočních koled
 • Vánoce ve školní družině – výroba přáníček, dárečků, promítání pohádek
LEDEN
 • Zábavné odpoledne ve školní družině – tanec, hudba, soutěže
 • Vycházka do přírody – krmení ptáčků a zvířátek
 • Deskové a logické hry
ÚNOR
 • Valentýnská diskotéka
 • Den s pohádkou – promítání a čtení pohádek
BŘEZEN
 • Vítání jara – vycházka, soutěže
 • Přírodovědná vycházka k Labi
 • Velikonoční tvoření – jarní dekorace, kraslice apOd.
DUBEN
 • Velikonoční jarmark
 • Čarodějnice
 • Dopravní hřiště
KVĚTEN
 • Vlaštovkiáda
 • Stavění domečků pro skřítky v přírodě
 • Cesta za pokladem
ČERVEN
 • Den dětí – soutěže
 • Kreslení v přírodě

Kontakty na vychovatelky


Školní družina při naší škole má tři oddělení, v nichž pracují tři vychovatelky, které zajišťují výchovně vzdělávací činnost. Blízce spolupracují s rodiči a třídními učiteli.

foto carvanová

Martina Carvanová

vychovatelka, 1. oddělení

Telefon: +420 721 363 287

Email: carvanova@zslingua.cz


medailonek Kubíková

Vladimíra Kubíková

vedoucí vychovatelka, 2. oddělení

Telefon: +420 735 751 838

Email: kubikova@zslingua.cz


medailonek Sokolová

Simona Sokolová

vychovatelka, 3. oddělení

Telefon: +420 730 145 009

Email: sokolova@zslingua.cz