Absolventská práce

Úvod

Absolventská práce žáků 2. stupně prověřuje jejich  znalosti, schopnosti, dovednosti a  jazykovou přípravu získané na naší škole.  Již v 8. třídě si žáci začínají připravovat téma a jejich výsledky jsou prověřeny v 9. třídě při prezentacích a obhajobách. Tato výuková metoda je již tradicí naší školy několik školních roků a žáci přistupují k obhajobám s velkou zodpovědností a dokazují svým přístupem, že jim na vzdělání záleží. Rovněž se ukazuje,že jsou schopni komunikovat v cizím jazyce. Absolventská práce je prvním krokem pro vstup na střední školu.
Image