Sponzoring


Chcete se podílet na modernizaci výukových pomůcek a vybavení? Náklady neustále rostou, ale školné zůstává stále stejné. Velice si proto vážíme jakékoli pomoci, a to jak ve formě finančních darů zaměřených na podpoření konkrétního projektu, tak i darů hmotných, které nám pomohou ušetřit finance a převést je na některý z dlouhodobých projektů.

Obvyklé formy sponzoringu

  • Papírenské zboží (papíry, lepidla, pastelky, tempery, štětce,.....)
  • Řemeslné práce 
  • Zahradnické práce
  • Nabízení bezplatných či pouze částečně hrazených seminářů, workshopů pro žáky/pedagogy/rodiče
  • Účelový sponzoring třídy (výlet, exkurze, pomůcky,....)
  • Finanční sponzorský dar, učelový/neúčelový (KB 19-5908910277/0100)
Vzor sponzorské smlouvy ke stažení: Sponzorská smlouva

Účelové sponzorské dary

Projekt 1: VS 111

Oprava toalet pro žáky. Mezi další dlouhodobé plány patří investice do rekonstrukce toalet.

Projekt 2: VS 222

Školní dvůr: nové prvky na hřiště, oprava a údržba stávajících prvků, vybudování plůtku, který by oddělil parkovací část hřiště od části herní.

Projekt 3: VS 333

Řešení parkovací situace na školním dvoře: oprava příjezdové komunikace, doplnění venkovního osvětlení, nástřik vodorovného dopravního značení vyznačujícího místa pohybu aut a pěších, uzamykatelná parkovací místa, která omezí pohyb neoprávněných osob.