Režim školičky


Čas
Program
6:15 - 7:40

Ranní klubík

6:15 - 8:00

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovníkům, ranní hry dle volby a přání dětí, postupné zapojování dětí do individuálních a skupinových činností, pracovních a výtvarných činností, individuální péče o děti, jazykové a logopedické chvilky, pohybové aktivity, spontánní aktivity, jóga

8:00 - 9:00

Komunitní kruh, řízený rozhovor, společné aktivity-hudební a pohybové, četba, cvičení, hry, dramatizace

9:00 - 9:30

Hygiena, dopolední svačina

9:30 - 11-30
Příprava na pobyt venku, pobyt na školním dvoře, vycházky do okolí, turistika
11:30 – 12:00

Hygiena, oběd

12:00 – 13:00

Relaxace, odpočinek, poslech pohádky, společenské hry, kreslení, prohlížení dětských knih, časopisů, encyklopedií

13:00 – 14:00

Odpolední vycházka

14:00 – 14:30

Hygiena, odpolední svačina

14:30 – 16:30

Zájmové činnosti, spontánní aktivity, hry s hračkami dle svého výběru, vyzvedávání dětí v MŠ