Režim školičky


Čas
Program
7:30–8:00
Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovníkům.
7:30–9:00
Děti si hrají nebo se zapojují do řízených, individuálních nebo skupinových činností.
9:00–9:30
Dopolední svačina.
9:30–10:30
Plánovaná činnost.
10:30–11:30
Pobyt venku (pokud to počasí dovoluje), případně využití tělocvičny. Probíhají řízené a spontánní pohybové činnosti, pohybové hry, sezónní činnosti, turistika, jízda na dětských dopravních prostředcích, poznávací činnosti.
11:30–12:00
Oběd.
12:00–13:00
Relaxace, odpočinek popřípadě spánek, klidové činnosti v herně, psychomotorické činnosti a činnosti s prvky jógy.
13:00–14:30
Volné hry, individuální procvičování, v případě pěkného počasí pobyt venku.
14:30–15:00
Odpolední svačina.
15:00–16:30
Individuální činnost.