Školní parlament


Dáváme žákům slovo
 

Činnost školního parlamentu


 

Ve školním roce 2023/2024 začne Školní parlament pracovat v říjnu. V září proběhnou ve 3.–9. třídách volby 2 zástupců z každé třídy.

V průběhu roku se třídní zástupci scházejí 1× v měsíci s předsedkyní ŠP. Schůzku vždy organizují zástupci jedné třídy, seznamují ostatní s programem a řídí diskuzi. Také úzce spolupracují s kmenovou třídou. Kolektiv dostává informace o činnosti ŠP, a má tak možnost podílet se na programu zasedání.

Činnost ŠP přispívá ke zvýšení efektivity výuky a vztahů na škole. ŠP rovněž spolupracuje se členy Zastupitelstva mládeže.

 

Program


 

 

Předsedkyně


 
medailonek Tvrzníková

Mgr. Irena Tvrzníková

předsedkyně školního parlamentu

Telefon: +420 735 751 835
Email: tvrznikova@zslingua.cz