Školní bufet


Školní bufet se nachází mezi 2. a 3. patrem budovy. Žáci si zde mohou zakoupit svačinky za nákupní ceny. Bufet je otevřen pravidelně od 9:40 do 10:00 (velká přestávka). Případné změny a jiné informace jsou vyvěšovány na nástěnce vedle bufetu.

Pravidelná nabídka


  • čerstvé pečivo z pekárny pana Kohna
  • sušenky
  • minerální voda
  • džus
  • dotovaná ochucená mléka Bobík (z Bohušovické mlékárny)
plakát s nabídkou jogurtů