Úvodní fotka příspěvku

Recyklohraní

zslingua Projekty

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět je školní recyklační program pod záštitou MŠMT spolufinancovaný společnostmi, které se v ČR specializují na zpětný odběr a recyklaci (Asekol, Ecobat, Ekolamp a Elektrowin). Hlavním cílem projektu je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Během školního roku jsou vyhlašované různé úkoly, za jejichž splnění škola získává body. Nasbírané body může poté využít v tzv. Katalogu odměn, který nabízí mnoho zajímavých produktů (např. výtvarné a sportovní pomůcky, učebnice, knihy, dětské hry, vstupenky do divadla ad.).