Nacházíte se:  »  ZŠ a MŠ LINGUA UNIVERSAL  »  Školní družina

Školní družina

Školní družina při naší škole má tři oddělení, v nichž pracují tři vychovatelky, které zajišťují výchovně vzdělávací činnost. Blízce spolupracují s rodiči a třídními učiteli.

Oddělení družiny:

 • 1. oddělení  - M. Tichá
 • 2. oddělení - Vladimíra Kubíková
 • 3. oddělení - S. Sokolová

Školní družinu navštěvují žáci první až čtvrté třídy a někteří dojíždějící žáci páté třídy. Dále také žáci, kteří navštěvují zájmové kroužky. Prostory školní družiny se nacházejí v přízemí budovy.
V ranní družině se děti věnují individuální činnosti podle vlastního zájmu či dle nabídky paní vychovatelky. V odpolední družině si děti, které nenavštěvují kroužek, mohou vybrat z připravených aktivit jednotlivých oddělení.

Nabízíme mnoho aktivit rozvíjející všechny stránky dětské osobnosti . Věnujeme se výchově dopravní, přírodovědné, společenské, turistice a sportu, zpíváme, hrajeme hry (smyslové hry, hry na rozvoj paměti a pozornosti, fantazie, slovní zásoby...) hrajeme si na divadlo, ale také se učíme řešit vztahy v sociální skupině. Cílem výchovy ve školní družině je vzájemné respektování a dodržování pravidel, které si děti samy vytvářejí a zodpovědnost za své chování.

Školní družina je v provozu od 6:15 do 7:40 , poté od 11:40 do 16:30.


Zpět

Rychlý kontakt
 • LINGUA UNIVERSAL
 • telefon: 416 733 690
 • fax: 416 732 526
 • e-mail: info@zslingua.cz
 • bankovní účet: KB 19-5908910277/0100
VEDENÍ ŠKOLY:
 • ředitelka: Ing. Blanka Ježková
 • statutární zástupce: Mgr. Blanka Ježková
 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • ekonom/daňový poradce: Kateřina Buková
 • sekretářka: Kateřina Buková, Ing. Martina Suchánková
 • správce školy: Markéta Blínová