Goethe Institut

Blanka Ježková Aktuality, Aktuality ZŠ

8. a 9.třída navštívila Goethe Institut se zastoupením v Praze. Cílem návštěvy bylo žáky seznámit co GI nabízí jako např. jazykové kurzy,přípravy na mezinárodní zkoušky, knihovnu a kulturní akce. Žáci plnili kvíz po skupinkách pomocí tabletu a účastnili se prezentace s rodilým mluvčím. Zároveň je okouzlila nabídka německé literatury, her a aktuálních výtisků německý

ch novin.