Informační poradenské středisko

Blanka Ježková Aktuality, Aktuality ZŠ

Devátá třída navštívila 2. 11.  Informační poradenské středisko pro volbu povolání na úřadu práce. Od paní vedoucí  I. Levkové obdrželi přesné údaje k výběru středních škol, k přijímacímu řízení a vyplňování přihlášek. Žáci projevili zodpovědný přístup, ptali se, zjišťovali, zajímali se.  Odnesli si Atlas školství pro Ústecký kraj, který je dalším zdrojem informací při volbě povolání.