Výstava škol

Blanka Ježková Aktuality, Aktuality ZŠ

Příprava na povolání a výběr střední školy pokračovala s 9. tř. 4. 11., kdy žáci navštívili Výstavu škol. Blíže se dozvěděli o dané střední škole. Školy se prezentovaly po teoretické i praktické stránce, deváťáci si odnášeli letáčky a brožurky plné informací. Dívky využily možnosti testu, který je nasměroval profesně. Testy vyhodnocuje Informační poradenské středisko, které poznaly děti před dvěma dny. Každý si odnesl z výstavy to, co potřeboval pro svoji budoucí volbu.