Erasmus + 2. termín 7. – 16. 4 2024

Blanka JežkováAktuality, Aktuality MŠ, Aktuality ZŠ

Ve dnech od 7. do 16. dubna absolvovali vybraní žáci šesté a sedmé třídy vzdělávací
pobyt v rámci programu Evropské unie Erasmus. Žáci 7 dnů chodili do Benalmadéna
International College, mezinárodní britské školy, která sídlí v 75 tisícovém městě
Benalmadéna, poblíž andaluské metropole Málagy.
První dva dny byl pro žáky připraven blok hodin angličtiny s rodilým mluvčím Davidem
z USA. Poté byli žáci rozděleni do jednotlivých tříd a absolvovali výuku společně
s ostatními žáky školy. Jednalo se například o předměty dějepis, zeměpis, španělština a
další. Třídy byly velmi různorodé, složené z žáků různých národností. Jediným povoleným
jazykem ve škole byla angličtina. Výuka probíhala každý den od 9 do 16 hodin. Žáci mimo
školu absolvovali řadu aktivit, například poznávací cestu do Malagy či Marbelly, plavbu
katamaránem, koupání v moři a další. Žáci tak měli možnost poznat jiné kultury,
zdokonalit se v angličtině a zažít spoustu zážitků.