Výsledky zápisu do mateřské školy na školní rok 2024/2025

Blanka JežkováAktuality

Výsledky zápisu do mateřské školy jsou zveřejněny pod tímto odkazem:

 MŠ  LINGUA UNIVERSAL – VÝSLEDKY ZÁPISU
V souladu s  § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, rozhodla ředitelka školy o přijetí k předškolnímu vzdělávání v soukromé základní škole a mateřské škole LINGUA UNIVERSAL:
Zápis do MŠ – školní rok 2024/2025
Vyvěšeno dne 10. 05. 2024
registrační číslo výsledek
01 nepřijat/a
02 přijat/a
03 přijat/a
04 nepřijat/a
05 přijat/a
06 přijat/a
7 07 přijat/a
08 přijat/a
09 nepřijat/a
10 nepřijat/a
11 nepřijat/a
12 nepřijat/a
13 přijat/a
14 přijat/a
15 nepřijat/a
16 přijat/a
17 přijat/a
18 přijat/a
19 přijat/a
20 nepřijat/a
21 přijat/a
22 přijat/a
23 přijat/a
24 nepřijat/a
25 nepřijat/a
26 přijat/a
27 přijat/a
28 přijat/a
29 přijat/a
30 přijat/a
31 přijat/a
32 nepřijat/a
33 nepřijat/a
34 nepřijat/a
35 nepřijat/a
36 nepřijat/a
37 přijat/a
38 nepřijat/a
39 přijat/a
40 nepřijat/a
41 přijat/a
42 nepřijat/a
43 přijat/a
44 nepřijat/a
45 nepřijat/a
V seznamu jsou uvedeni uchazeči pod registračními čísly, která obdrželi zákonní zástupci při zápisu.
Žádáme zákonné zástupce přijatých dětí, aby si od 22. 05. 2024 v kanceláři školy (3. patro, mezi 7:00 a 15:00 hodinou) vyzvedli rozhodnutí o přijetí a zároveň podepsali smlouvu o studiu. Děkujeme.