Nacházíte se:  »  ZŠ a MŠ LINGUA UNIVERSAL  »  Mateřská škola

Mateřská škola

K 1.9.2006 při soukromé ZŠ Lingua Universal s.r.o. byla zřízena mateřská škola pro předškoláky, která je určena pro děti ve věku 5-7 let.

Od školního roku 2016/2017 má školička dvě oddělení s celkovým maximálním počtem 25  dětí. Každým rokem se školička těší velkému zájmu o umístění dítěte v tomto zařízení.

Zápis do školičky probíhá ve dvou etapách. A to v termínu jako zápisy do základních škol a následně v termínu do MŠ. Nové děti jsou přijímány za základě kritérií stanovených vedením školy. Cílem školičky je osobnostní rozvoj dítěte, příprava na vstup do školy a získání samostatnosti, jeho schopnosti učit se, podpora talentovaných dětí.

Školička pracuje podle ŠVP, dětem se věnují kvalifikovaní a zkušení pedagogové a aktivně rozvíjejí děti ve všech oblastech. V rámci jednotlivých činností je zařazena výuka anglického i německého jazyka a logopedická péče.  Nově je zařazena výuka tzv. předmatematiky. Jednotlivé činnosti během školního roku jsou řazeny do tématických celků tak, aby děti rozvíjely a byla podporována jejich tvořivost, fantazie a samostatnost.

Pestrostí programu je spolupráce se ZŠ Ligua Universal a zapojení do některých aktivit a projektů, které v ZŠ během roku probíhají. Pro autoevaluaci MŠ byly stanoveny cíle, které jsou průběžně plněny a sledovány. Jedná se o rozvoj dlouholetého klimatu MŠ, plnění obecných cílů, ŠVP, rozvoje dětí a hodnocení jejich přínosu.

Cílem naší mateřské školy je vytvářet rodinné a harmonické prostředí, bezpečné klima, přátelskou a otevřenou atmosféru mezi dětmi, učiteli a rodiči. Děti tráví ve školičce většinu dne, a proto se snažíme vytvářet prostor pro uspokojování potřeb dítěte, náklonnost, lásku a empatii.

Vzdělávání dětí přizpůsobujeme tak, aby vyhovovalo všem dětem, jejich potřebám a možnostem. Chceme docílit optimálních podmínek k rozvoji osobnosti, učení, komunikaci a pomoci dítěti, aby dosáhlo co největší samostatnosti. V rámci jednotlivých činností se snažíme o harmonický rozvoj osobnosti dítěte s cílenou přípravou na bezproblémový vstup do 1. ročníku ZŠ, zařazujeme jazykový koutek anglického a německého jazyka formou hry a věnujeme se dětem s logopedickou vadou.

Naše motto: Všechno vědět, všechno znát - Školička chce pomáhat.  Se školičkou s úsměvem, svět je velkým objevem.

Režim školičky:

7:30-8:00

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovníkům.

7:30-9:00

Děti si hrají nebo se zapojují do řízených, individuálních nebo skupinových činností.

9:00-9:30

Dopolední svačina.

9:30-10:30

Plánovaná činnost.

10:30- 11:30

Pobyt venku (pokud to počasí dovoluje), případně využití tělocvičny. Probíhají řízené a spontánní pohybové činnosti, pohybové hry, sezónní činnosti, turistika, jízda na dětských dopravních prostředcích, poznávací činnosti.

11:30-12:00

Oběd.

12:00-13:00

Relaxace, odpočinek popřípadě spánek, klidové činnosti v herně, psychomotorické činnosti a činnosti s prvky jógy.

13:00-15:00

Volné hry, individuální procvičování, v případě pěkného počasí pobyt venku. Odpolední svačina (14:30 hod.).

15:00-16:30

Individuální činnost.

Vašim dětem nabízíme:

 • Přátelské rodinné a klidné prostředí s maximálním počtem 15 a 10 dětí 
 • Výchovu a vzdělávání dětí předškolních a s odkladem školní docházky
 • Cílenější zaměření na přípravu do 1.třídy
 • Individuální přístup
 • Logopedickou péči
 • Jazykový koutek angličtiny a němčiny
 • Spolupráci se speciálním pedagogem
 • Návštěvy u školáků přímo ve škole, účast na projektových dnech základní školy (Den zdraví, Přivítání Vánoc v divadle KD, Ekologie, Den zvířat, Den barev, basketbal aj.)
 • Přímý kontakt s učiteli a vychovateli ZŠ Lingua Universal
 • Poznávání budoucí paní učitelky 1.třídy během celého roku
 • Výlety do přírody a sportovní aktivity (dopravní hřiště, bruslení, turistické vycházky, výlety)
 • Pravidelná návštěva Solné jeskyně, divadla, kina, knihovny, ekologického střediska aj.

Školné pro školní rok 2019/2020 činí 900 Kč měsíčně.

Pedagogický tým MŠ:

Vedoucí MŠ: DiS. Petra Mašíková, Veronika Růžičková
Pedagogové MŠ: Petra Mašíková, Veronika Růžičková, 
Německý jazyk: Mgr. Lenka Reinhartová, 
Anglický jazyk: Mgr. Věra Vodičková, 
Logopedie: 
Mgr.Stanislava Ptáčková, Veronika Růžičková

 

Edit 5. 1. 2021: Děkujeme rodičům Leontýnky Carvanové a Kubíčka Rabyniuka  za vánoční dárečky, které zakoupili do školičky. 

 


Zpět

Rychlý kontakt
 • LINGUA UNIVERSAL
 • telefon: 416 733 690
 • fax: 416 732 526
 • e-mail: info@zslingua.cz
 • bankovní účet: KB 19-5908910277/0100
VEDENÍ ŠKOLY:
 • ředitelka: Ing. Blanka Ježková
 • statutární zástupce: Mgr. Blanka Ježková
 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • ekonom/daňový poradce: Kateřina Buková
 • sekretářka: Kateřina Buková, Ing. Martina Suchánková
 • správce školy: Markéta Blínová