Nacházíte se:  »  ZŠ LINGUA UNIVERSAL  »  Mateřská škola

Mateřská škola

K 1.9.2006 při soukromé ZŠ Lingua Universal s.r.o. byla zřízena mateřská škola pro předškoláky, která je určena pro děti ve věku 5-7 let.

Od školního roku 2016/2017 má školička dvě oddělení s celkovým maximálním počtem 24  dětí. Každým rokem se školička těší velkému zájmu o umístění dítěte v tomto zařízení.

Zápis do školičky probíhá ve stejném termínu jako zápisy do základních škol. Nové děti jsou přijímány za základě kritérií stanovených vedením školy. Cílem školičky je osobnostní rozvoj dítěte, příprava na vstup do školy a získání samostatnosti, jeho schopnosti učit se, podpora talentovaných dětí.

Školička pracuje podle ŠVP, dětem se věnují kvalifikovaní a zkušení pedagogové a aktivně rozvíjejí děti ve všech oblastech. V rámci jednotlivých činností je zařazena výuka anglického i německého jazyka a logopedická péče. Jednotlivé činnosti během školního roku jsou řazeny do tématických celků tak, aby děti rozvíjely a byla podporována jejich tvořivost, fantazie a samostatnost.

Pestrostí programu je spolupráce se ZŠ Ligua Universal a zapojení do některých aktivit a projektů, které v ZŠ během roku probíhají. Pro autoevaluaci MŠ byly stanoveny cíle, které jsou průběžně plněny a sledovány. Jedná se o rozvoj dlouholetého klimatu MŠ, plnění obecných cílů, ŠVP, rozvoje dětí a hodnocení jejich přínosu.

Cílem naší mateřské školy je vytvářet rodinné a harmonické prostředí, bezpečné klima, přátelskou a otevřenou atmosféru mezi dětmi, učiteli a rodiči. Děti tráví ve školičce většinu dne, a proto se snažíme vytvářet prostor pro uspokojování potřeb dítěte, náklonnost, lásku a empatii.

Vzdělávání dětí přizpůsobujeme tak, aby vyhovovalo všem dětem, jejich potřebám a možnostem. Chceme docílit optimálních podmínek k rozvoji osobnosti, učení, komunikaci a pomoci dítěti, aby dosáhlo co největší samostatnosti. V rámci jednotlivých činností se snažíme o harmonický rozvoj osobnosti dítěte s cílenou přípravou na bezproblémový vstup do 1. ročníku ZŠ, zařazujeme jazykový koutek anglického a německého jazyka formou hry a věnujeme se dětem s logopedickou vadou.

Naše motto: Všechno vědět, všechno znát - Školička chce pomáhat.  Se školičkou s úsměvem, svět je velkým objevem.

Režim školičky:

7:30-8:00

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovníkům.

7:30-8:30

Děti si hrají nebo se zapojují do řízených, individuálních nebo skupinových činností.

8:30-9:00

Dopolední svačina.

9:00-10:00

Plánovaná činnost.

 

Pobyt venku (pokud to počasí dovoluje), případně využití tělocvičny. Probíhají řízené a spontánní pohybové činnosti, pohybové hry, sezónní činnosti, turistika, jízda na dětských dopravních prostředcích, poznávací činnosti.

11:30-12:00

Oběd.

12:15-13:00

Relaxace, odpočinek popřípadě spánek, klidové činnosti v herně, psychomotorické činnosti a činnosti s prvky jógy.

13:00-15:00

Volné hry, individuální procvičování, v případě pěkného počasí pobyt venku. Odpolední svačina (14:30 hod.).

15:00-16:00

Individuální činnost.

Vašim dětem nabízíme:

 • Přátelské rodinné a klidné prostředí s maximálním počtem 15 dětí
 • Výchovu a vzdělávání dětí předškolních a s odkladem školní docházky
 • Cílenější zaměření na přípravu do 1.třídy
 • Individuální přístup
 • Logopedickou péči
 • Jazykový koutek angličtiny a němčiny
 • Spolupráci se speciálním pedagogem
 • Bohatý výběr zájmových kroužků přímo v ZŠ Lingua Universal
 • Návštěvy u školáků přímo ve škole, účast na projektových dnech základní školy (Den zdraví, Přivítání Vánoc v divadle K.H.Máchy, Den Evropy, Den zvířat, Den barev aj.)
 • Přímý kontakt s učiteli a vychovateli ZŠ Lingua Universal
 • Poznávání budoucí paní učitelky 1.třídy během celého roku
 • Výlety do přírody a sportovní aktivity (dopravní hřiště, bruslení, turistické vycházky, výlety)
 • Pravidelná návštěva Solné jeskyně, divadla, kina, knihovny, ekologického střediska aj.

Školné pro školní rok 2017/2018 činí 900 Kč měsíčně.

Pedagogický tým MŠ:

Vedoucí MŠ: Petra Mašíková, Veronika Růžičková
Pedagogové MŠ: Petra Mašíková, Veronika Růžičková, 
Německý jazyk: Mgr. Lenka Reinhartová, K. Filousová
Anglický jazyk: Mgr. Věra Vodičková, K. Filousová
Logopedie: Mgr.Hana Ženklová,
Mgr.Stanislava Ptáčková, Mgr. K. Kacarová

Názory a reference rodičů:

 • Jsme moc spokojeni (2010)
 • Dceři se zde líbí. Za krátkou dobu se zde naučila hodně věcí. Jsme velmi spokojeni. (2010)
 • Super školka! Každý den umí moje dcera něco nového. (2011)
 • Zpráva SMS od matky paní učitelce: "Stáňo, děkuji ti jménem všech maminek za to, co pro naše děti děláš." (2011)
 • Doporučuji všem, nic lepšího jsem nemohla pro svoje dítě vybrat, je tu perfektní návaznost na ZŠ. Dcera navštěvuje ZŠ Lingua Universal a jsme maximálně spokojení, má to úroveň. (2008)
 • Konečně jsme našli to správné pro našeho syna – skvělá učitelka, perfektní přístup, hodně akcí, výuka jazyků na úrovni, logopedie. Hodně se tu s dětmi pracuje. (2007)
 • Školička je perfektní, má to úroveň ve všech směrech. Doporučuji všem předškoláčkům a jsme moc rádi, že jsme se dostali právě sem. Dcera bude navštěvovat 1.třídu na ZŠ Lingua Universal. (2009)
 • Dcera je nadšená, každé ráno v 6:00 hodin stojí oblečená u mé postele a říká: „Maminko, vstávej, já už chci do Školičky“. (2008)
 • Dcera navštěvovala Školičku dva roky a byli jsme moc spokojení. Hodně se tu s dětmi pracuje a paní učitelka je přímo úžasná. Do 1.třídy nastoupila na 6.ZŠ. Bohužel jsme zjistili, že to asi nebude to správné ořechové a po několika měsících jsme jí přeřadili do 1.třídy na ZŠ Lingua Universal. Musím konstatovat, že jsme maximálně spokojení. Pokud bych měla srovnat styl výuky, přístup k dětem a zejména výuku jazyků – jednoznačně je Lingua lepší. Děkuji, že jsem se mohla vyjádřit.

Zpět

Rychlý kontakt
 • LINGUA UNIVERSAL
 • telefon: 416 733 690
 • fax: 416 732 526
 • e-mail: info@zslingua.cz
 • bankovní účet: KB 19-5908910277/0100
VEDENÍ ŠKOLY:
 • ředitelka: Ing. Blanka Ježková
 • statutární zástupce: Mgr. Blanka Ježková
 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Hana Ženklová
 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • ekonom/daňový poradce: Ing. Lucie Budajová
 • sekretářka: Kateřina Buková, Ing. Martina Suchánková
 • správce školy: Markéta Blínová