Nacházíte se:  »  ZŠ a MŠ LINGUA UNIVERSAL  »  Oddělení Puštík - Petra Mašíková, DiS.

Oddělení Puštík - Petra Mašíková, DiS.

Oddělení Puštící bude  otevřeno od školního roku 2017-2018, kapacita oddělení je 10 dětí. Program bude  v korespondovat s programem současné školky "Sovička".

Pedagogický tým:

 • Petra Mašíková,DiS.
 • Nikola Štorová
 • Děti přicházejí do MŠ do 8.00 hodin, poté se ZŠ zamyká. Zvažte prosím, včasný příchod - nejlépe do 7.45 hodin, ať máte dostatek času na převlečení, rozloučení a opuštění MŠ. Rodič předá dítě učitelce ve třídě. Dítě nesmí přijít do MŠ bez doprovodu. Provoz MŠ končí v 16,30 hodin, prosím vyzvedávejte děti včas.

 

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vám před nástupem Vašeho dítěte do MŠ poskytla několik informací.

Školní rok bude zahájen dne 2. září v 8,00 hodin na školním dvoře. Zde proběhne slavnostní přivítání prvňáčků a dětí ze školičky.

2.září provoz MŠ 8,00 -16,30 hodin.

_______________________________________________________________________________________________________________

ČASOVÝ PLÁN DNE

Provoz MŠ od 7,30-16,30 h.

Pokud přijdete dříve, děti předejte ve školní družině

Provoz školní družiny od 6,30 h. ( přízemí školy )

Příchod do MŠ do 8,00 hodin, poté se ZŠ zamyká. Zvažte prosím, včasný příchod - nejlépe do 7.45 hodin, ať máte dostatek času na převlečení, rozloučení a opuštění MŠ. Rodič předává dítě učitelce ve třídě. Dítě nesmí přijít do MŠ bez doprovodu. Provoz MŠ končí v 16,30 hodin. Prosíme, vyzvedávejte děti včas.

DOBA STRAVOVÁNÍ

Dopolední svačina  8:30--9:00 h.

Oběd                      11:30-12:00 h.

Odpolední svačina 14:30-15:00 h.

Dětem nedávejte do MŠ jídlo, sladkosti,žvýkačky.

Pokud dítě onemocní, omlouvejte do tří dnů sms učitelce.

Do MŠ nevoďte nemocné děti, léky nepodáváme.

Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit ve škole každou změnu zdravotního stavu dítěte, popřípadě výskyt infekční choroby v rodině či v blízkém okolí.

Sledujte informace na webu školy.

NÁŠ MALÝ ROZVRH

Pondělí 10:00-10:45 h Tělesná výchova, Mgr. O.Hříbal

Středa 8:00-8:45 h Předškolní matematika, Mgr. V.Vodičková

Čtvrtek 8:00-8:45 h Hrátky s angličtinou, Mgr. V. Vodičková

Pátek 10:55-11:40 h Hrátky s němčinou, Mgr. L. Reinhartová
 

AKCE BŘEZEN

3.3. Karneval
4.3. Bee/Bott
interaktivní výuka
5.3. Rozmarýn výtvarná dílnička

9.3. BrusleníPříchod do MŠ 7,30 h., děti budou mít ssebou: brusle, sportovní oblečení, lyžařské rukavice, helmu, podepsané pitíčko, svačinku
12.2. Školáčkem nanečisto
Dopoledníprogram na ZŠ pro předškoláky
17.3. Režim dne –program pro předškoláky

26.3. Ekologie
31.3. Rozmarýn výtvarná dílnička, velikonoční tvoření

Uzavření mateřské školy
ZŠ a MŠ jako zřizovatel Mateřské školy Lingua Universal v souladu s doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR na základě vyhlášeného nouzového stavu Vládou České republiky rozhodla o uzavření mateřské školy od 17.3. 2020 do odvolání. Žádost o ošetřovné vystaví ředitelka ZŠ a MŠ po předchozí telefonické domluvě.
Další informace budou poskytovány dle aktuálního vývoje a situace.

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                          
 
 
 


 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

                               

 


Zpět

Rychlý kontakt
 • LINGUA UNIVERSAL
 • telefon: 416 733 690
 • fax: 416 732 526
 • e-mail: info@zslingua.cz
 • bankovní účet: KB 19-5908910277/0100
VEDENÍ ŠKOLY:
 • ředitelka: Ing. Blanka Ježková
 • statutární zástupce: Mgr. Blanka Ježková
 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Hana Ženklová
 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • ekonom/daňový poradce: Kateřina Buková
 • sekretářka: Kateřina Buková, Ing. Martina Suchánková
 • správce školy: Markéta Blínová