Nacházíte se:  »  ZŠ a MŠ LINGUA UNIVERSAL  »  Oddělení Sovička - Veronika Růžičková

Oddělení Sovička - Veronika Růžičková

Oddělení Sovička bude  otevřeno od školního roku 2020/2021, kapacita oddělení je 15 dětí. Program bude  v korespondovat s programem současné školky "Puštící".

Pedagogický tým:

 • Veronika Růžičková
 • Tereza Sailerová
 • Děti přicházejí do MŠ do 8:00 hodin, poté se ZŠ zamyká. Zvažte prosím, včasný příchod - nejlépe do 7:45 hodin, ať máte dostatek času na převlečení, rozloučení a opuštění MŠ. Rodič předá dítě učitelce ve třídě. Dítě nesmí přijít do MŠ bez doprovodu. Provoz MŠ končí v 16:30 hodin, prosím vyzvedávejte děti včas.
 •  

  Vážení rodiče,

  dovolte, abych Vám před nástupem Vašeho dítěte do MŠ poskytla několik informací.

  Školní rok bude zahájen dne 1. září v 8:00 hodin na školním dvoře. Zde proběhne slavnostní přivítání prvňáčků a dětí ze školičky. Od 9:30 máme připravený zábavný  program pro děti  "Balónková Evička".

  1.září provoz MŠ 8:00 -16:30 h.

  ČASOVÝ PLÁN DNE

  Provoz MŠ od 6:30-16:30 h

  Příchod do MŠ do 8:00 hodin, poté se ZŠ zamyká. Zvažte prosím, včasný příchod - nejlépe do 7:45 hodin, ať máte dostatek času na převlečení, rozloučení a opuštění MŠ. Rodič předává dítě učitelce ve třídě. Dítě nesmí přijít do MŠ bez doprovodu. Provoz MŠ končí v 16:30 hodin. Prosíme, vyzvedávejte děti včas.

  DOBA STRAVOVÁNÍ

  Dopolední svačina  8:30-9:00 h.

  Oběd                      11:30-12:00 h.

  Odpolední svačina 14:30-15:00 h.

  Dětem nedávejte do MŠ jídlo, sladkosti, žvýkačky.

  Pokud dítě onemocní, omlouvejte do tří dnů sms učitelce.

  Do MŠ nevoďte nemocné děti, léky nepodáváme.

  Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit ve škole každou změnu zdravotního stavu dítěte, popřípadě výskyt infekční choroby v rodině či v blízkém okolí.

  Sledujte informace na webu školy.

 


Zpět

Rychlý kontakt
 • LINGUA UNIVERSAL
 • telefon: 416 733 690
 • fax: 416 732 526
 • e-mail: info@zslingua.cz
 • bankovní účet: KB 19-5908910277/0100
VEDENÍ ŠKOLY:
 • ředitelka: Ing. Blanka Ježková
 • statutární zástupce: Mgr. Blanka Ježková
 • zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Irena Tvrzníková
 • ekonom/daňový poradce: Kateřina Buková
 • sekretářka: Kateřina Buková, Ing. Martina Suchánková
 • správce školy: Markéta Blínová